Statistika pozorování fotosféry - bulletin

Bulletiny pro pozorování Slunce,

 
které byly vypracovány a vydány Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí.

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10
č. 11 č.12 č.13 č. 14 č. 15 č. 16 č. 17 č. 18 č. 19 č. 20
č. 21 č. 22 č. 23 č. 24 č. 25 č. 26 č. 27 č. 28 č. 29 č.30
č. 31 č. 32 č. 33 č. 34 č. 35 č. 36 č.37 č. 38 č. 39 č. 40
č. 41 č. 42 č. 43 č. 44 č. 45 č. 46 č. 47      

Bulletiny pro pozorování Slunce,

 
které jsou zpětně a novodobě zpracovávány v rámci všech pozorovatelů Slunce na území České republiky, Slovenské republiky a Polska v projektu (ČESLOPOL). Pro Sluneční sekci je kompletuje Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí.

                  1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Autor: Vlastislav Feik
slunce<at sign>hvezdarna-fp.cz