Statistika pozorování fotosféry

Vážení pozorovatelé Slunce,
představujeme vám nový přehled statistik pozorovatelů Slunce
z České republiky, Slovenské republiky a Polska.

Věřím, že se najdou další zájemci o pozorování sluneční aktivity.

Vizuální pozorování Slunce nemohou sice konkurovat moderní technice, avšak pozorování vizuální či metodou projekce jsou oblíbené na vědeckých pracovištích, hvězdárnách a astronomy-amatéry, jimž přináší pozorování nové poznatky. Mají i dnes určitou hodnotu tím, že slouží k udržování mnoholetých řad pozorovacích dat sluneční činnosti za předpokladu, že jsou prováděna dlouhodobě a pečlivě.

Historie

Kresba Slunce barona Artura Krause

Počátkem století nastupuje celá řada kvalitních pozorovatelů Slunce. Profesor Vojtěch Šafařík (1829-1902), který svá pozorovaní konal na své soukromé hvězdárničce v Praze-Vinohradech. Po jistou dobu zakresloval sluneční skvrny v Brně kolem roku 1882 světově proslulý zakladatel nauky o dědičnosti Johann Gregor Mendel, začátkem 20. století sledoval Slunce také baron Artur Kraus na své soukromé pardubické hvězdárně.

Na Slovensku pozoroval soustavně Slunce Mikuláš Konkoly-Thega od roku 1871 na své soukromé hvězdárně v Ó Gyale (dnešní Ústredná slovenská hvezdáreň v Hurbanově). Před vznikem sluneční Sekce pozorovala řada pozorovatelů, jako jsou Guth V. - Praha-Smíchov, Bílek J. - Praha-Vršovice, Hýbl V. - Krásno nad Bečvou, Kilián K. - Bosonohy, Link F. - Brno, Janovský K. - Praha-Pankrác, Šupík A. - Praha-Trója a Limbekr V. - Prostějov.

V období 1924-1964 organizovala vizuální pozorování Slunce Sluneční sekce ČAS. Dochované protokoly o tehdejších pozorováních jsou archivovány na Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně.

Od roku 1965 řídila Hvězdárna ve Valašském Meziříčí dobrovolnou síť hvězdáren a jednotlivých pozorovatelů v ČR a SR, zajišťovala semináře, archivaci, redukci a publikaci výsledků získaných pozorování.

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Od roku 2005, tuto činnost převzala Sluneční Sekce ve spolupráci s Hvězdárnou Františka Pešty v Sezimově Ústí.

Na závěr: Pozorování sluneční fotosféry svědčí o obrovském rozsahu dat za posledních 130 let v našich zemích. Podle dostupných údajů bylo u nás v tomto období vykonáno nejméně cca 246 000 denních pozorování sluneční fotosféry, na nichž se podílelo 241 pozorovatelů Slunce ze 187 pozorovacích míst.

Autor: V. Feik
slunce<at sign>hvezdarna-fp.cz