Solarografická soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Sluneční sekce České astronomické společnosti pořádá soutěž v solarografii. Fotografii je nutné odevzdat do 1. září 2022. Zúčastnit se může každý (účastníci mladší 18 let musí mít souhlas rodičů/zákonných zástupců). Jeden účastník může do každé kategorie přihlásit jednu práci vyrobenou metodou solarografie. Kategorie jsou následující:

1. ars - umělecká; zkoumání nových způsobů sdělení a estetiky
2. techne - nejlépe zvládnutá technika/"řemeslo"
3. sciencia - prezentace vědeckých aspektů solarografie
4. humano - zkoumání lidské činnosti zaznamenané v solarografii
5. experimentum - experimentální způsob pořizování solarografického snímku
6. analemma - sluneční analema zaznamenaná technikou solarografie
7. iuvenum - kategorie pro mládež do 18 let

Ze všech přihlášených solarografií porota vybere vítěze v kategorii:

8. totalis - úplný vítěz

Další požadavky:

Fotografie nesmí být fotomontážemi a musí být pořízené legálně a vhodné pro nezletilé. Práce omezujeme pouze na techniku solarografie. Za fotocitlivý materiál je považován pouze černobílý fotografický papír bez vyvolávání. Snímky nemusí být vytvořené pouze s použitím dírkové komory (camera obscura). Digitální soubory (krátká strana minimálně 2000 pixelů, 300 dpi, jpg) zasílejte elektronickou cestou spolu s přihláškou. Porota vybere fotografie pro posoutěžní výstavu a určí vítěze. Porota má právo nevyhlásit vítěze v jakékoliv kategorii. Porota má právo vyloučit jakoukoli práci bez udání důvodu. Soutěžící uděluje pořadateli bezplatnou licenci k užití fotografií pro účely jejich vystavení, propagace a informování o festivalu.

Důležitá data:

20. března 2022 - rovnodennost, vyhlášení výzvy
21. června 2022 - slunovrat, začátek přihlášek
1. září 2022 - uzávěrka přihlášek
23. září 2022 - rovnodennost, vyhlášení vítězů

Porota:

Maciej Zapiór. Předseda poroty - astronom, "solarografista", autor projektu solarografické analemy [www.analemma.pl ]. Pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR na Slunečním oddělení. Vede sluneční optický spektrograf v Ondřejově a jeho věděcká činnost je zaměřená na sluneční protuberance. Dlouhodobě se zabývá spojením vědy a umění a solarografie ho zaujala už v roce 2005. Jeho práci v oblasti solarografie jste mohli vidět na výstavách nejen v Polsku a Česku, ale také ve státech jako je Španělsko Velká Británie, Argentina nebo Brazílie.
Dawid Rycąbel. Filmař a fotograf. Pracuje s technikou dírkové komory a solarografie již tři roky. Pro tuto metodiky také založil a provozuje webové stránky Pinholove, kde prezentuje své výsledky. Je organizátorem řady workshopů, které se zaměřují na práci s dírkovou komorou a na solarografii v řadě Polských měst. První výstavou, kde se prezentoval bylo Solar Gold ve městě Złotoryja v květnu 2019 a červnu 2020. Od roku 2019 je zapojen do projektu Solar fun, která propaguje mylšenku solarografie.  [ www.Pinholove.com ]  [ https://www.instagram.com/pinholove_com/ ]

Tarja Trygg. Solarografistka a vizuální umělec. Je dvacet let "závislá" na solarografii. Vzdělání: Licenciát umění, Univerzita umění a designu a umělecký pedagog/výtvarné umění. Působila jako docentka na Aalto University, kde vyučovala fotografii na katedře umění.  V současné době se soustředí na svou doktorskou práci na téma FACING THE SUN - Exploration of Solargraphy Observing the Universe through a Pinhole Photography without a lens. Pro sběr výzkumného materiálu v letech 2006-2012, Tarja Trygg vytvořila globální solarografický projekt na internetu a vyzvala dobrovolníky, aby zveřejnili jejich podomácku vyrobené dírkové kamery z celého světa [www.solargraphy.com ]. Kromě toho propaguje výuku solarografie, pořádá přednášky, workshopy, píše články, pořádá samostatné výstavy a účastní se skupinových výstav a mezinárodních projektů. V lednu 2022 byla její nejnovější samostatná výstava na téma The Amazing World of Solargraphy v ARS Longa Gallery v Helsinkách ve Finsku, kde světu ukázala z jiných perspektiv to, co pouhýma očima nevidíme.

Martina Pavelková. Astronomka, sluneční pozorovatelka a předsedkyně Sluneční sekce České astronomické společnosti. Je hlavní pozorovatelkou Sluneční Patroly na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově. Její práce zahrnuje pozorování sluneční aktivity ve fotosféře i chromosféře, kresbu sluneční fotosféry a předpovědi sluneční aktivity. Účastní se mnoha popularizačních akcí, přednáší o sluneční činnosti pro veřejnost a píše popularizační články.

Paweł Kula. Vizuální umělec, fotograf, kulturní animátor a výtvarný pedagog. Konstruuje primitivní fotografické, filmové a kreslící přístroje a archaické optické hračky. Používá netypické materiály citlivé na světlo, jako jsou rostliny a přírodní pigmenty, odkazující k počátkům fotografie. Spoluautor myšlenky a metody solarografie (2000). Vede workshopy týkající se kreativity, vizuální estetiky, historie a jazyka fotografie. Absolvent Akademie výtvarných umění v Poznani (MA, fotografie, 2004). V současné době pracuje v "Zachęta” Contemporary Art collection (2011) a National Museum colletion (2014). Je lektorem v Photomedia and Creative Photography Studio / Academy of Art in Szczecin.

[ www.rezerwatidei.pl ] [ https://www.instagram.com/fotopeuta/ ]

Roman BaranPolský fotograf, učitel fotografie a organizátor výstav. V minulosti pracoval jako fotoreportér. Zabývá se tradiční a digitální fotografií i starými a alternativními technikami. Je zakladatelem a organizátorem Pinhole Photography Festival in Brzeg (Polsko). Vedl mnoho workshopů včetně těch, které se konaly během největších fotografických festivalů v Polsku. Zvítězil v mezinárodní soutěži „Then & Now 2018“ v kategorii dírková fotografie. Jako fotograf prezentoval svá díla na mnoha fotografických výstavách, např. v Polsku, Brazílii, Kolumbii, Portugalsku a na Ukrajině.
fb.com/bromfoto ], [ www.instagram.com/bromfoto ]

Marek Jasiński. 50 let. 40 let se zajímá o klasickou, převážně černobílou fotografii, jak po technické, tak umělecké stránce. Zajímá se také o historii rané fotografie. Aktivní fotograf, autor mnoha publikací, výstav a workshopů. Od roku 2010 propaguje solarografii v Polsku. Zakladatel webové stránky a solarografického fóra [ solarigrafia.pl ].