Statistika pozorování fotosféry - výsledky

abychom mohli prezentovat veškeré výsledky je třeba vyplnit protokol o pozorování Slunce.

!! Důležité pro zpracování statistik je včasné zasílání protokolu !!
do 5. dne následujícího měsíce

Pro tyto účely byl vyvinut program na zpracování slunečního protokolu,
ve kterém se po vyplnění ukládají soubory  do formátu .csv.

Program " p r o t o k o l " verze 8   ke stažení.

Protokoly vyplněné v Excelu
prázdný protokol vzor protokolu číselník stanic


Protokoly zasílejte v souberech, pojmenovaných ve formátu :
                                                                                           rrrrmm_číslo vaší stanice
                                                                                           příklad : 201805_097.xls (doc - txt - dat a aj)


Protokoly pozorování Slunce zasílejte na e-mail :
                                                                                            slunce(a)hvezdarna-fp.cz
                                                                                            nebo feikslunce(a)centrum.cz

Pro nového pozorovatele bude číslo přiděleno.

Předběžné výsledky během roku (sun_report)

2019 01 02 03 04 05 06  07  08 09 10 11 12
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12

2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12

2022 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12

Výsledky pozorování

Vysvětlivky: 01 - stanice ;  02 - pozorovatelé ; 03 - výsledky stanic ; 04 - výsledná řada ;
05 - relativní číslo ; 06 - denní pozorování stanic ; 07 - graf ČSP ; 08 - graf ČSP "k" ;
09 - graf ČSP měsíční ; 10 - výsledná řada asymetrie ; 11 - graf asy_sever ; 12 - graf asy_jih ;
13 - graf asy_rozdíl ; 14 - graf asy_podíl

Rok 2019  =  01  -  02  -  03  -  04  -  05  -  06  -  07  -  08  -  09  - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
Rok 2018
  =  01  -  02  -  03  -  04  -  05  -  06  -  07  -  08  -  09  - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -

Rok 2011  =  01  -  02  -  03  -  04  -  05  -  06  -  07  -  08  -  09  -
Rok 1929  =  01  -  02  -  03  -  04  -  05  -  06  -  07  -  08  -  09  -