Novinky

Valné shromáždění projektu H2020 SOLARNET 

Ve čtvrtek 23. ledna se v Praze v budově Akademie věd ČR uskutečnilo první valné shromáždění projektu H2020 SOLARNET, kterého se zúčastnili zástupci všech členů řešitelského týmu projektu, ve kterém jsou zahrnuty nejenom evropské instituce zabývající se sluneční fyzikou, ale rovněž firmy podílející se na vývoji nových technologií. 

Zasedání rady projektu H2020 PRE-EST 

Ve středu 22. ledna se v Praze v budově Akademie věd ČR uskutečnilo zasedání rady projektu H2020 PRE-EST, na kterém se řešil aktuální stav přípravné fáze projektu EST a dalši kroky nutné pro zajištění realizace Evropského Slunečního Teleskopu. Zasedání se rovněž aktivně účastnil zástupce MŠMT. 

Valné shromáždění konsorcia EAST

V úterý 21. ledna se v Praze v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy uskutečnilo valné shromáždění konsorcia EAST (Evropská asociace pro sluneční dalekohledy). Uskutečnilo se rovněž zasedání Vědecké poradní skupiny (SAG), která v rámci projektu PRE-EST připravila dokument vědeckých požadavků na EST. V Praze pak došlo k prvnímu setkání zástupců SAG se zástupci projekční kanceláře EST, kteří bude tyto vědecké požadavky transformovat do technického návrhu jednotlivých systémů dalekohledu. 

Zahájen proces o umístění infrastruktury EST

Mezinárodnímu vědeckému výboru Observatorios de Canarias byl předložen návrh přednostního umístění Evropského solárního dalekohledu.

V rámci projektu EST byl Mezinárodnímu vědeckému výboru Observatorios de Canarias (CCI) předložen návrh pro umístění infrastruktury EST v blízkosti švédského solárního teleskopu (SST, ORM, La Palma). Návrh byl předložen SUCOSIP (SUb-COmmittee on SIte Properties of the International Scientific Committee) během jeho zasedání v La Laguna 13. listopadu. SUCOSIP je výbor odborníků, který kromě jiných úkolů dohlíží na dopad, který mohou mít navrhované nové infrastruktury na stávající zařízení, a doporučuje opatření, která by mohla tento dopad minimalizovat. Více infromací zde.

Prezentace EST jako budoucí infrastruktury

Vědci a inženýři z Evropského solárního teleskopu se zúčastnili FITOC2019, setkání o budoucích přístrojích pro teleskopy na Observatorios de Canarias. Akce se konala na Tenerife (Kanárské ostrovy, Španělsko) od 11. do 13. listopadu a zúčastnilo se jí více než 80 mezinárodních odborníků. Více infromací zde.

Prezentace EST na workshopu ESFRI

Od 6. do 8. listopadu se na La Palmě konal wokshop na téma Budoucnost výzkumných infrastruktur v Evropském výzkumném prostoru. Na setkání organizovaném ESFRI, Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury, se sešlo více než 100 zástupců evropské vědy a významných infrastruktur, včetně Evropského solárního teleskopu - který byl zahrnut do plánu ESFRI v roce 2016. Více infromací zde.