Novinky

Valné shromáždění projektu H2020 SOLARNET 

Ve čtvrtek 23. ledna se v Praze v budově Akademie věd ČR uskutečnilo první valné shromáždění projektu H2020 SOLARNET, kterého se zúčastnili zástupci všech členů řešitelského týmu projektu, ve kterém jsou zahrnuty nejenom evropské instituce zabývající se sluneční fyzikou, ale rovněž firmy podílející se na vývoji nových technologií. 

Zasedání rady projektu H2020 PRE-EST 

Ve středu 22. ledna se v Praze v budově Akademie věd ČR uskutečnilo zasedání rady projektu H2020 PRE-EST, na kterém se řešil aktuální stav přípravné fáze projektu EST a dalši kroky nutné pro zajištění realizace Evropského Slunečního Teleskopu. Zasedání se rovněž aktivně účastnil zástupce MŠMT. 

Valné shromáždění konsorcia EAST

V úterý 21. ledna se v Praze v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy uskutečnilo valné shromáždění konsorcia EAST (Evropská asociace pro sluneční dalekohledy). Uskutečnilo se rovněž zasedání Vědecké poradní skupiny (SAG), která v rámci projektu PRE-EST připravila dokument vědeckých požadavků na EST. V Praze pak došlo k prvnímu setkání zástupců SAG se zástupci projekční kanceláře EST, kteří bude tyto vědecké požadavky transformovat do technického návrhu jednotlivých systémů dalekohledu. 

Zahájen proces o umístění infrastruktury EST

Mezinárodnímu vědeckému výboru Observatorios de Canarias byl předložen návrh přednostního umístění Evropského solárního dalekohledu.

V rámci projektu EST byl Mezinárodnímu vědeckému výboru Observatorios de Canarias (CCI) předložen návrh pro umístění infrastruktury EST v blízkosti švédského solárního teleskopu (SST, ORM, La Palma). Návrh byl předložen SUCOSIP (SUb-COmmittee on SIte Properties of the International Scientific Committee) během jeho zasedání v La Laguna 13. listopadu. SUCOSIP je výbor odborníků, který kromě jiných úkolů dohlíží na dopad, který mohou mít navrhované nové infrastruktury na stávající zařízení, a doporučuje opatření, která by mohla tento dopad minimalizovat. Více infromací zde.

Informační den k projektu EST (13.6. 2019)

V Technologickém centru Akademie věd ČR se včera uskutečnil informační den pro české technologické firmy. Cílem setkání bylo poskytnout podrobné informace o projektu Evropského slunečního dalekohledu a představit první připravovaná nabídková řízení na předběžný design.

Zástupci českých technologických firem a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy diskutovali s projektovým týmem infrastruktury EST o možnostech účasti na návrhu, vývoji a výstavbě EST. Diskutovány byly také budoucí kroky pro zřízení EST ERIC.