SOLARNET

SOLARNET (I)

Původní projekt SOLARNET byl řešen v letech 2013-2017. Byl zaměřen na sdružování a integraci významných evropských dalekohledů s vysokým rozlišením v oblasti sluneční fyziky s cílem podpořit jejich koordinované využívání a zajistit budoucí rozvoj výzkumné infrastruktury příští generace ve formě EST. Cílem bylo rovněž navázání spolupráce na vývoj prototypů nových přístrojů pro EST, vývoj pokročilých metod pro zpracování dat a optimalizace provozu velkých slunečních dalekohledů.

Podstatnou součástí projektu SOLARNET bylo rovněž zprostředkování pozorování s největšími slunečními dalekohledy pro zájemce ze všech evropských zemí, pořádání konferencí a workshopů pro zajištění nové generace slunečních fyziků a zprostředkování pobytů začínajících vědců v partnerských institucích.

Zastoupení ČR v projektu zajišťoval Michal Sobotka. Na realizaci české účasti se dále podíleli Jan Jurčák, Bartosz Dabrowski, Jiří Štěpán, Michal Švanda a Miroslav Klvaňa.

Více...

SOLARNET (II)

Přímým pokračovatelem původního projektu je nyní probíhající SOLARNET (II), který má i stejné cíle. Projekt bude realizován v letech 2019 až 2022.

Zastoupení ČR v projektu zajišťuje Michal Sobotka. Na projektu se za Českou republiku dále podílejí Miroslav Bárta, Wenjuan Liu, Jana Kašparová, Petr Heinzel, Elena Dzifčáková, Alena Zemanová, Michal Sobotka, Martina Exnerová a Tomáš Blaha.

Více...

Detailní informace o projektu SOLARNET.