EST designová studie

Designová studie EST

Prvním evropským projektem souvisejícím s přípravou realizace infrastruktury EST byla koncepční studie dalekohledu. Tento projekt byl realizován v období od února 2008 do července 2011 a zapojilo se do něj 14 výzkumných institucí a 15 průmyslových partnerů (včetně ASU a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.). Fáze koncepční studie byla shrnuta v „EST: Conceptual Design Study Report“ obsahující návrhy řešení pro samotný dalekohled a všechny jeho subsystémy spolu s plány řízení, socioekonomickým dopadem a finanční realizovatelností. Koncepční návrh EST byl v roce 2011 pozitivně hodnocen panelem tvořeným prestižními externími recenzenty.

Zástupcem ČR v projektu byl Michal Sobotka a na projektu se dále podílel Miroslav Klvaňa.

Více...