Možnosti zapojení do vývoje a konstrukce EST

V současné době neprobíhají žádná výběrové řízení na sub-systémy pro EST

Ukončená výběrová řízení

Byla uzavřena výběrová řízení na návrh montáže dalekohledu,  primárního zrcadla, adaptivního sekundárního zrcadla, a "heat rejector". Výběrového řízení se nezúčastnila žádná české firma.

Zatím byly vybrány firmy IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU na realizaci návrhu montáže dalekohledu, TNO na návrh sekundárního zrcadla a SENER Aerospecial na návrh primárního zrcadla.