Novinky

Poslední výzva programu SOLARNET Access Time (do 15.5. 2023)

V rámci projektu SOLARNET byla oznámena poslední výzva na podávání pozorovací programů, která se týká pozorování na dalekohled GREGOR s realizací od 11. července do 30. září 2023. Žádosti je potřeba odeslat do 15. května 2023 do 10:00 UT. Detailní informace o výzvě  naleznete zde.

EST workshop v Praze

Zástupci infrastruktury EST-CZ budou v Praze hostit setkání související s přípravou realizace ESTu. Ve čtvrtek 18. ledna a v pátek 19. ledna proběhne zasedání konsorcií pro vývoj jednotlivých přístrojů pro EST spojené s jednáním SAG (poradní vědecké skupiny). V pátek odpoledne proběhne valné shromáždění sdružení EAST (European Association for Solar Telescopes). Podrobnosti o setkání jsou zde.  

EST videohra

V rámci projektu PRE-EST byla vytvořena videohra o ESTu. Cílovou skupinou jsou děti od 8 do 12 let a lidé jakéhokoli věku se zájmem o vědu a hry. Videohra je určena pro mobilní platformu Android a pro PC. Hra je k dispozici pouze v angličtině.

Astronomové a inženýři, kteří budou v budoucnu používat EST, jsou nyní děti. Videohra „Solar Mission EST“ je zaměřena na to, aby jim zábavnou a zábavnou formou přiblížila výzkum sluneční fyziky. Tým solárních astronomů se superschopnostmi nám pomůže tohoto cíle dosáhnout. Budou muset zjistit, co se děje na Slunci... a zachránit svět!

Pro více informací a soubory ke stažení se podívejte zde.

EST newsletter

Bylo vydáno jedenácté číslo novinek v projektu EST, které shrnuje detailní informace o pokrocích v přípravě realizace infrastruktury EST. Dokument je k nahlédnutí zde.

EST newsletter

Bylo vydáno deváté číslo novinek v projektu EST, které shrnuje detailní informace o pokrocích v přípravě realizace infrastruktury EST. Jednou z novinek je např. zařazení projektu EST na cestovní mapu velkých infrastruktur na SLovensku. Dokument je k nahlédnutí zde.

Schváleno místo pro stavbu ESTu

Evropský Sluneční Dalekohled se bude nacházet v areálu observatoře Roque de los Muchachos na ostrově La Palma. Bude stát v místech, kde v současnosti stojí již nevyužívaný DOT (Dutch Open Telescope) poblíž SST (Swedish Solar Telescope). Náhled na umístění ESTu je ukázán na obrázku níže.

Výběru místa pro stavbu ESTu předcházely studie určující kvalitu pozorovacích podmínek. Ukázalo se, že observatoře na Tenerife a na La Palmě mají srovnatelné podmínky a rozhodující bude spíše konkrétní umístění dalekohledu a jeho výška nad okolním terénem. Rada ESTu nakonec podala 4. říjma 2019 žádost na stavbu v areálu observatoře Roque de los Muchachos. Tato žádost byla posouzena komisí CCI/SUCOSIP a po několika iteracích, které měly minimalizovat vliv ESTu na již existující dalekohledy, byla 21. května 2021 schválena lokalita poblíž SST v místech DOTu. Detailní informace jso k dispozici zde.

Zahajovací schůzka pro předběžný návrh sekundárního zrcadla pro EST

Dne 16. dubna 2021 proběhla zahajovací schůzka mezi projektovou kanceláří EST a nizozemskou strojírenskou společností TNO ohledně předběžného návrhu adaptivního sekundárního zrcadla pro EST. Společnost TNO má dlouholeté zkušenosti s vývojem nejmodernějších adaptivních zrcadel pro dalekohledy, jako je dalekohled UH88 na Havaji a další dalekohledy ve vlastnictví Evropské vesmírné agentury (ESA). TNO uzavře partnerství se společností VDL ETG, která má na starosti zajištění vysoce přesných aktuátorů. Celková částka smlouvy je 495 000 EUR. Více zde.

Zahajovací schůzka pro předběžný návrh primárního zrcadla pro EST

Dne 12. března 2021 proběhla zahajovací schůzka mezi projektovou kanceláří EST a španělskou strojírenskou společností SENER Aeroespacial ohledně předběžného návrhu primárního zrcadla pro EST. Společnost SENER Aeroespacial se zabývá vývojem mechanických a optomechanických systémů a má více než 20 let zkušeností s velkými projekty pozemních dalekohledů, jako je pohon M2 pro Gran Telescopio de Canarias a nověji korektor WEAVE pro dalekohled William Herschel a velké segmenty pro zrcadla M2, M3 a M5 pro ELT. Celková částka smlouvy je 495 000 EUR. Vice zde.

Zahajovací schůzka pro předběžný návrh montáže dalekohledu EST včetně pilíře a kopule

Dne 12. února 2021 proběhla zahajovací schůzka mezi projektovou kanceláří EST a španělskou strojírenskou společností IDOM ohledně předběžného návrhu montáže dalekohledu EST včetně pilíře a kopule. IDOM je firma s rozsáhlými zkušenostmi s návrhem a konstrukcí vědeckého vybavení pro astronomii, včetně dalekohledů, subsystémů dalekohledů, kopulí a přístrojů (vyvinula prefokální stanice pro ELT, stanici Cassegrain pro Gran Telescopio de Canarias, a mimo jiné solární dalekohled Daniel K. Inouye). Celková částka smlouvy je 850 000 EUR. Vice zde.

Valné shromáždění projektu H2020 SOLARNET 

Ve čtvrtek 23. ledna se v Praze v budově Akademie věd ČR uskutečnilo první valné shromáždění projektu H2020 SOLARNET, kterého se zúčastnili zástupci všech členů řešitelského týmu projektu, ve kterém jsou zahrnuty nejenom evropské instituce zabývající se sluneční fyzikou, ale rovněž firmy podílející se na vývoji nových technologií. 

Zasedání rady projektu H2020 PRE-EST 

Ve středu 22. ledna se v Praze v budově Akademie věd ČR uskutečnilo zasedání rady projektu H2020 PRE-EST, na kterém se řešil aktuální stav přípravné fáze projektu EST a dalši kroky nutné pro zajištění realizace Evropského Slunečního Teleskopu. Zasedání se rovněž aktivně účastnil zástupce MŠMT. 

Valné shromáždění konsorcia EAST

V úterý 21. ledna se v Praze v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy uskutečnilo valné shromáždění konsorcia EAST (Evropská asociace pro sluneční dalekohledy). Uskutečnilo se rovněž zasedání Vědecké poradní skupiny (SAG), která v rámci projektu PRE-EST připravila dokument vědeckých požadavků na EST. V Praze pak došlo k prvnímu setkání zástupců SAG se zástupci projekční kanceláře EST, kteří bude tyto vědecké požadavky transformovat do technického návrhu jednotlivých systémů dalekohledu. 

Zahájen proces o umístění infrastruktury EST

Mezinárodnímu vědeckému výboru Observatorios de Canarias byl předložen návrh přednostního umístění Evropského solárního dalekohledu.

V rámci projektu EST byl Mezinárodnímu vědeckému výboru Observatorios de Canarias (CCI) předložen návrh pro umístění infrastruktury EST v blízkosti švédského solárního teleskopu (SST, ORM, La Palma). Návrh byl předložen SUCOSIP (SUb-COmmittee on SIte Properties of the International Scientific Committee) během jeho zasedání v La Laguna 13. listopadu. SUCOSIP je výbor odborníků, který kromě jiných úkolů dohlíží na dopad, který mohou mít navrhované nové infrastruktury na stávající zařízení, a doporučuje opatření, která by mohla tento dopad minimalizovat. Více infromací zde.

Informační den k projektu EST (13.6. 2019)

V Technologickém centru Akademie věd ČR se včera uskutečnil informační den pro české technologické firmy. Cílem setkání bylo poskytnout podrobné informace o projektu Evropského slunečního dalekohledu a představit první připravovaná nabídková řízení na předběžný design.

Zástupci českých technologických firem a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy diskutovali s projektovým týmem infrastruktury EST o možnostech účasti na návrhu, vývoji a výstavbě EST. Diskutovány byly také budoucí kroky pro zřízení EST ERIC.