Novinky

Nabídka pracovní pozice - ředitel(ka) nadace EST

Správní rada Evropského slunečního dalekohledu - Fundación Canaria (EST-FC) se rozhodla vyhlásit výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele nadace.

Ředitel je odpovědný za management akčního plánu nadace, zejména za EST-ERIC a konsolidaci plánu výstavby, aby se výstavba EST realizovala. Odpovídá rovněž za plnění dohod správní rady a za řízení a dohled nad organizací nadace. Kromě toho může být ředitel správní radou nebo výkonným výborem pověřen dalšími úkoly, které jsou nezbytné pro dosažení cílů nadace.

Veškeré detaily pracovní pozice jsou k dispozici zde. Uzávěrka výběrového řízení je 29. 2. 2024.

Nabídka pracovní pozice - administrátor(ka) nadace EST

Správní rada Evropského slunečního dalekohledu - Fundación Canaria (EST-FC) se rozhodla vyhlásit výběrové řízení na pozici administrátorky/administrátora nadace.

Administrátor EST-FC odpovídá za účinné řízení, koordinaci a sledování všech administrativních činností nadace, jako jsou lidské zdroje, finance, zadávání veřejných zakázek a právní záležitosti.

Je nápomocen řediteli nadace při plnění všech úkolů, které mu uložila správní rada, a usiluje o dosažení cílů nadace. Kromě toho bude na základě pokynů ředitele působit jako kontaktní osoba pro styk s protektorátem kanárských nadací, veřejnými a soukromými subjekty spojenými s nadací a jejími vlastními správci.

Veškeré detaily pracovní pozice jsou k dispozici zde. Uzávěrka výběrového řízení je 31. 1. 2024.

EST newsletter

Bylo vydáno třinácté číslo novinek v projektu EST, které shrnuje detailní informace o pokrocích v přípravě realizace infrastruktury EST. Dokument je k nahlédnutí zde.

První zasedání Správní rady Nadace EST

Poté, co byla 25. července 2023 založena Kanárská nadace EST, kterou podepsalo 9 výzkumných institucí ze 7 evropských zemí, se 19. září uskutečnilo první zasedání Správní rady nadace.

Všechny instituce, které jsou součástí nadace, jsou zastoupeny ve Správní radě, která je řídícím orgánem, jenž bude Nadaci EST zastupovat a bude vykonávat veškeré kroky nezbytné k dosažení jeho cílů.

Zasedání zahájil Manuel Collados, koordinátor projektu EST, přivítáním členů Správní rady a představením programu jednání. Dále byla jednomyslně jmenováno vedení nadace:
Prezident: Manuel Collados (Španělsko)
Vice-Prezident: Petr Gömöry (Slovensko)
Tajemnice: Alejandra Martín (Španělsko)

Následující diskuse byla zaměřena na perspektivy účasti jednotlivých zemí v Konsorciu Evropské Výzkumné Infrastruktury EST (EST ERIC), jehož zřízení je hlavním cílem nadace. Konsorcium EST ERIC bude sloužit jako pověřený orgán, který bude zodpovědný za řízení všech aspektů budování a provozu této rozsáhlé evropské výzkumné infrastruktury.

Na tomto prvním zasedání byly rovněž nastíněny budoucí kroky, které povedou projekt směrem k fázi výstavby, se zvláštním důrazem na akční plán pro první rok, který zahrnuje dokončení předběžného návrhu EST a absolvování předběžného posouzení návrhu dalekohledu nezávislou mezinárodní komisí.

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY NADACE EST
Rafael Rebolo Instituto de Astrofísica de Canarias (ES)
Manuel Collados Instituto de Astrofísica de Canarias (ES)
Casiana Muñoz Instituto de Astrofísica de Canarias (ES)
Francisco Javier Moreno Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)
Luis Bellot CSIC /Instituto de Astrofísica de Andalucía (ES)
Jorrit Leenaarts Stockholm University (SE)
Sami Solanki Max-Plank Institute for Solar System Research (DE)
Jo Bruls Leibniz Institute for Solar Physics (DE)
Svetlana Berdyugina Università de la Svizzera italiana (CH)
Jan Jurcak Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (CZ)
Peter Gömöry Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences (SK)
Robertus Erdelyi

University of Sheffield (UK)

Sedm evropských zemí spojilo své síly na podporu výstavby Evropského slunečního dalekohledu

Dnes ráno, 25. července 2023, podepsalo v Santa Cruz de Tenerife celkem 9 institucí ze 7 evropských zemí zakládací listinu nadace „European Solar Telescope – Fundación Canaria“ (Nadace EST), která uděluje právní charakter projektu Evropského slunečního dalekohledu a otevírá cestu k budoucí výstavbě této velké výzkumné infrastruktury.

Zeměmi odpovědnými za vytvoření subjektu, který povede projekt do další fáze vývoje, jsou Česká republika, Německo, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Česká republika přispívá do projektu EST prostřednictvím Astronomického ústavu AV ČR, který se na projektu podílí od jeho zahájení v roce 2008.

Nedávno byla dokončena fáze předběžného návrhu dalekohledu, která byla financována z programu Evropské komise Horizont 2020 a spolufinancována také Astronomickým ústavem AV ČR. Založení Nadace EST představuje zásadní milník v postupu projektu směrem ke stavební fázi. Jedním z hlavních cílů nadace je vytvoření Konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), které bude sdružovat národní ministerstva partnerských zemí. Toto konsorcium bude právnickou osobou odpovědnou za dohled nad všemi aspekty výstavby a provozu velké výzkumné infrastruktury EST. V České republice tuto iniciativu plně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, neboť příspěvek České republiky je formalizován projektem EST-CZ, který je na cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur České republiky.

Pro Astronomický ústav AV ČR je vstup do Nadace EST významným krokem, který dává zúčastněným institucím rozhodovací pravomoc nad všemi budoucími vědeckými, technologickými a průmyslovými aspekty projektu.

Bezprecedentní technologická výzva

Evropský sluneční dalekohled se má stát největším slunečním dalekohledem, jaký kdy byl v Evropě postaven. Se svým 4,2metrovým primárním zrcadlem, nejmodernější technologií a specializovanou sadou přístrojů poskytne EST astronomům bezkonkurenční nástroj pro pozorování Slunce. Tento sluneční dalekohled bude postaven na observatoři Roque de los Muchachos, která se nachází na ostrově La Palma (Španělsko) a je celosvětově známá jako špičkové místo pro astronomická pozorování.

EST byl v roce 2016 zařazen do plánu Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), a je proto považován za strategickou výzkumnou infrastrukturu pro Evropu. Jedním z hlavních cílů EST je zlepšit naše chápání Slunce pozorováním jeho magnetických polí v dosud nevídaných detailech. EST bude schopen detekovat signály, které jsou v současnosti skryté v šumu, a odhalit existenci neznámých, drobných magnetických struktur. Studiem magnetických a dynamických vazeb sluneční atmosféry poskytne EST cenné poznatky o mechanismech, které jsou základem slunečních erupcí a výronů koronální hmoty. Tyto jevy určují tzv. kosmické počasí, které má velký vliv na naši technickou společnost.

Optická konfigurace a přístrojové vybavení infrastruktury EST byly pečlivě navrženy tak, aby zachytily interakce mezi různými vrstvami sluneční atmosféry. Rozsáhlá sada přístrojů umožní souběžná pozorování na více vlnových délkách. Díky této jedinečné schopnosti bude mít EST vyšší účinnost ve srovnání se stávajícími nebo plánovanými teleskopy, ať už pozemními nebo kosmickými.

Největší sluneční teleskop v Evropě je technologickou výzvou, která po svém vybudování udrží Evropu v čele výzkumu sluneční fyziky a vývoje přístrojů.

Členové nadace EST:
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. (Česká republika)
Leibniz-Institut für Sonnenphysik KIS (Německo)
Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften (Německo)
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied (Slovensko)
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Španělsko)
Instituto de Astrofísica de Canarias (Španělsko)
Università della Svizzera Italiana (Švýcarsko)
Stockholms Universitet (Švédsko)
University of Sheffield (Spojené království), zastupující konsorcium univerzit Spojeného království (Aberystwyth, Durham, Exeter, Glasgow, Sheffield a Queen's University Belfast).

Fotky z podpisu zakádací listiny Nadace EST (kredit: IAC)

EST newsletter

Bylo vydáno dvanácté číslo novinek v projektu EST, které shrnuje detailní informace o pokrocích v přípravě realizace infrastruktury EST. Dokument je k nahlédnutí zde.

EST videohra

V rámci projektu PRE-EST byla vytvořena videohra o ESTu. Cílovou skupinou jsou děti od 8 do 12 let a lidé jakéhokoli věku se zájmem o vědu a hry. Videohra je určena pro mobilní platformu Android a pro PC. Hra je k dispozici pouze v angličtině.

Astronomové a inženýři, kteří budou v budoucnu používat EST, jsou nyní děti. Videohra „Solar Mission EST“ je zaměřena na to, aby jim zábavnou a zábavnou formou přiblížila výzkum sluneční fyziky. Tým solárních astronomů se superschopnostmi nám pomůže tohoto cíle dosáhnout. Budou muset zjistit, co se děje na Slunci... a zachránit svět!

Pro více informací a soubory ke stažení se podívejte zde.

EST newsletter

Bylo vydáno jedenácté číslo novinek v projektu EST, které shrnuje detailní informace o pokrocích v přípravě realizace infrastruktury EST. Dokument je k nahlédnutí zde.

EST newsletter

Bylo vydáno deváté číslo novinek v projektu EST, které shrnuje detailní informace o pokrocích v přípravě realizace infrastruktury EST. Jednou z novinek je např. zařazení projektu EST na cestovní mapu velkých infrastruktur na SLovensku. Dokument je k nahlédnutí zde.

Schváleno místo pro stavbu ESTu

Evropský Sluneční Dalekohled se bude nacházet v areálu observatoře Roque de los Muchachos na ostrově La Palma. Bude stát v místech, kde v současnosti stojí již nevyužívaný DOT (Dutch Open Telescope) poblíž SST (Swedish Solar Telescope). Náhled na umístění ESTu je ukázán na obrázku níže.

Výběru místa pro stavbu ESTu předcházely studie určující kvalitu pozorovacích podmínek. Ukázalo se, že observatoře na Tenerife a na La Palmě mají srovnatelné podmínky a rozhodující bude spíše konkrétní umístění dalekohledu a jeho výška nad okolním terénem. Rada ESTu nakonec podala 4. říjma 2019 žádost na stavbu v areálu observatoře Roque de los Muchachos. Tato žádost byla posouzena komisí CCI/SUCOSIP a po několika iteracích, které měly minimalizovat vliv ESTu na již existující dalekohledy, byla 21. května 2021 schválena lokalita poblíž SST v místech DOTu. Detailní informace jso k dispozici zde.