GREST

GREST (Getting Ready for the EST)

Projekt GREST, realizovaný v letech 2015 až 2018, byl zaměřen zejména na vývoj a zdokonalování přístrojů pro pozorování spektrálních a spektropolarimetrických dat. S tím souvisel i vývoj nové generace velko-formátových detektorů a detektorů s velmi nízkou úrovní šumu.

Česká republika neměla v tomto projektu přímé zastoupení.

Více...