PRE-EST

Přípravná fáze projektu EST (PRE-EST)

Hlavním cílem probíhající přípravné fáze projektu EST je práce na detailních podkladech pro realizaci této velké výzkumné infrastruktury a to jak pro účastníky projektu, tak pro národní agentury, které by se měly podílet na financování stavby a provozu EST. Výstupem projektu bude také detailní návrh klíčových částí infrastruktury EST, takže stavba bude moci být zahájena ihned po skončení přípravné fáze v roce 2021.

Jedním z klíčových rozhodnutí představensta  projektu PRE-EST je shoda na budoucí právnické struktuře EST, kterou bude konsorcium ERIC (European Research Infrastructure Consortium). V současnosti probíhají přípravy na podání prvního kroku žádosti o EST-ERIC.

Zástupcem ČR v představenstvu projektu PRE-EST je Jan Jurčák. Na projektu se na české straně dále podílejí Jana Kašparová, Michal Sobotka a Iva Tužinská.

Více...