O nás

Jan Jurčák

Odpovědná osoba, projektový manažer
E-mail: jan.jurcak@asu.cas.cz
Tel: +420 323 620 150

Vědecké zaměření: Analýza spektrálních a spektropolarimetrických profilů čar s cílem určit fyzikální podmínky ve sluneční atmosféře. 
Zastoupení v projektu EST: zástupce ČR v představenstvu projektu PRE-EST, člen Vědecké poradní skupiny (předseda sekce "Velkoškálové magnetické struktury: skvrny, protuberance, filamenty")

Michal Sobotka

Vědecký a projektový konzultant
E-mail: michal.sobotka@asu.cas.cz
Tel: +420 323 620 249
Vědecké zaměření: Sluneční skvrny, jemná struktura ve sluneční fotosféře, fotometrie a spektroskopie s vysokým prostorovým rozlišením, interpretace spekter, zpracování obrazových dat, analýzy časových řad, vývoj přístrojů.
Zastoupení v projektu EST: zástupce ČR v konsorciu EAST a v projektech SOLARNET a EST designová studie

Jana Kašparová

Vědecký a projektový konzultant
E-mail: jana.kasparova@asu.cas.cz
Tel: +420 323 620 150
Vědecké zaměření: Analýza a modelování chromosférické emise ve slunečních erupcích.

Iva Tužinská

Finanční manažerka
E-mail: iva.tuzinska@asu.cas.cz
Tel: +420 226 258 416
Zastoupení v projektu EST: finanční manažerka českého zastoupení v projektu PRE-EST

 

Historie české účasti na projektu EST

Rozhodnutí o stavbě evropského slunečního dalekohledu nové generace bylo motivováno rozhodnutím USA postavit svůj nový sluneční dalekohled na Hawaji.  Jednání bylo zahájeno na workshopu “New Generation of Large Aperture Solar Telescopes”, které se uskutečnilo v Itálii v dubnu roku 2006. V červnu pak následovala schůzka zástupců jednotlivých evropských zemí ve Freiburgu (Německo), kde došlo k založení konsorcia EAST  a s tím souvisí i zahájení realizace projektu EST. Za ČR se jednání zúčastnil Michal Sobotka, který se také stal reprezentantem České republiky v konsorciu EAST.

Prvním úspěchem konsorcia EAST byla realizace projektu designové studie EST, která proběhla v letech 2008-2011. Českou účast v projektu měl na starosti Michal Sobotka a v ČR byl vyvinut design pomocného celodiskového dalekohledu (AFDT), který bude sloužit nejen pro orientaci pozorovatele na slunečním disku a pro přesná měření souřadnic, ale také jako autonomní robotický dalekohled pro synoptická pozorování. AFDT byl vyvinut ve spolupráci ASU a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

V letech 2013-2017 následoval projekt SOLARNET, na kterém se v ČR podíleli Michal Sobotka (odpovědná osoba), Jan Jurčák, Bartosz Dabrowski, Jiří Štěpán, Michal Švanda a Miroslav Klvaňa. V rámci projektu SOLARNET byly organizováný letní školy, kterých se zúčastnili studenti z ČR, a konference a workshopy s účastí českých vědců. V rámci programu SOLARNET žádali čeští vědci o čtyři pozorovací kampaně, z nichž dvě byly realizovány.

Přípravná fáze infrastruktury EST (PRE-EST) nemohla být financována pouze z dotací EU a bylo nutné zajistit financování i na úrovni zúčastněných států. S tímto cílem jsme v listopadu 2016 předložili návrh infrastruktury EST-CZ v rámci výzvy MŠMT na aktualizaci cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur. Po hodnocení expertní komisí byl projekt EST-CZ schválen vládou ČR a má v současnosti zajištěno financování na roky 2019-2022.