EAST

Evropská asociace pro sluneční dalekohledy (EAST)

Realizace infrastruktury EST je úzce spojena s Evropskou asociací pro sluneční dalekohledy, která vznikla v červnu roku 2006 a ČR byla jedním ze čtrnácti zakládajících členů. V současnosti je v konsorciu 26 vědeckých institucí z 18 evropských zemí.

Cílem EAST je zajistit evropským slunečním fyzikům přístup k pozemním dalekohledům nejvyšší možné kvality. Pro dosažení tohoto cíle hodlá EAST vyvíjet, postavit a provozovat EST. EAST se kromě toho snaží koordinovat provoz a vědecké využívání stávajících optických slunečních dalekohledů v Evropě a koordinovat a usnadňovat úsilí svých členů o účast v dalších projektech zaměřených na výzkum Slunce, jako je například Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST). Cílem EAST je rovněž usnadnit přístup k těmto slunečním dalekohledům také pro evropské sluneční fyziky, kteří nejsou členy EAST.

Každá z členských zemí má v konsorciu jednoho zástupce, kterým je v současnosti za ČR Michal Sobotka.

Více...