Možnosti pro budoucí vědecké uživatele

Přestože se zprovoznění EST očekává až v roce 2029, existuje mnoho aktivit, které směřují k posílení komunity slunečních fyziků v Evropském výzkumném prostoru. Tyto aktivity jsou organizovány především v rámci projektu SOLARNET a zahrnují účast na konferencích, workshopech a letních školách, možnost žádat o pobyty v partnerských institucích projektu SOLARNET, či žádat o pozorovací čas na existujících evropských slunečních dalekohledech (GREGOR, SST, THEMIS, VTT).

Aktuální výzvy budou zveřejňovány zde.

Výzva programu SOLARNET Access Time (do 25.1. 2021)

V rámci projektu SOLARNET byla oznámena výzva na podávání pozorovací programů na dalekohledy GREGOR, SST a THEMIS s realizací v roce 2021. Tato výzva platí pro celou pozorovací sezónu (duben - říjen) pro SST a THEMIS a pro její první polovinu (duben - srpen) pro GREGOR. Žádosti je potřeba odeslat do 25. ledna, 2021. Detailní informace o tom, jak o pozorovací čas žádat jsou k dispozici zde.

Výzva programu SOLARNET Access Time (do 31.5. 2020)

V rámci projektu SOLARNET byla oznámena výzva na podávání žádostí o výpočetní čas na superpočítači Piz Daint. Vědecké návrhy by měly souviset se sluneční fyzikou zabývající se vysokým prostorovým rozlišením. Předběžnou verzi žádosti je potřeba odeslat do 31. května, finální pak do 30. září. Detailní informace o výzvě zde.

Výzva programu SOLARNET na letní školu (do 30. 4. 2020)

V rámci projektu SOLARNET byla oznámena lení škola “High Resolution Solar Physics“, která se bude konat na univerzitě v Grazu (Rakousko) od 31. srpna do 4. září. Bližší informace o škole a o tom jak se na ni přihlásit jsou k dispozici zde.

Výzva programu SOLARNET Mobility (vyhodnocení výzev dvakrát ročně)

V rámci projektu SOLARNET Mobility je po celý rok možno žádat o krátkodobé pro mladé, ale i zkušené výzkumné pracovníky. Výzva je aktuální po celou dobu trvání projektu SOLARNET, tedy do 31.12.2022. Podrobné informace o programu mobility mladých a zkušených výzkumníků naleznete zde.