Evropský sluneční dalekohled

Evropský sluneční dalekohled (EST)

EST je sluneční dalekohled nové generace, který bude postaven na Kanárských ostrovech. Tento dalekohled, s průměrem primárního zrcadla 4 metry, bude zaměřen na studium magnetického propojení nejnižších vrstev sluneční fotosféry s nejvyššími vrstvami chromosféry. K dosažení těchto cílů bude potřeba měřit teplotu, rychlost a magnetické pole v plazmatu, jehož vlastnosti se s výškou ve sluneční atmosféře rychle mění. To bude zajištěno množstvím přístrojů, které budou simultánně pozorovat Slunce v mnoha vlnových délkách a pořizovat jak obrazová, tak spektroskopická a spektropolarimetrická pozorování.

Evropský sluneční dalekohled - účast České republiky (EST-CZ)

Vzhledem k vysokým konstrukčním a provozním nákladům nemůže být výzkumná infrastruktura EST realizována samostatně žádným evropským státem. Česká republika je jednou ze zemí, která se podílí na realizaci výzkumné infrastruktury EST od samého počátku. V současnosti probíhá přípravná fáze, která předchází zahájení stavby EST.

Od ledna 2019 je účast ČR na realizaci EST zajištěna díky zařazení projektu EST-CZ na národní cestovní mapu velkých infrastruktur. Velká výzkumná infrastruktura EST-CZ je hrazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu LM2018095.

Velká výzkumná infrastruktura EST-CZ bude v přípravné fázi projektu zajišťovat zejména informace pro české firmy o probíhajících výběrových řízeních na konstrukce jednotlivých technologických systémů EST a o dalších možnostech zapojení do projektu EST. 

Dalším cílem projektu EST-CZ je rozšířit komunitu možných uživatelů EST v ČR a to zejména zapojením univerzit, které se zabývají sluneční fyzikou.

Kontakt:

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fričova 298 
251 65 Ondřejov
Česká republika

Jan Jurčák (odpovědná osoba)
jan.jurcak @ asu.cas.cz

tel: +420 323 620 150
fax: +420 323 620 117

 

Odkazy na sociální sítě infrastruktury EST (v angličtině):