Společná kampaň se sondou Solar Orbiter – vhodná i pro amatéry

Sonda Solar Orbiter bude v následujícím měsíci velmi blízko Slunci a bude pozorovat ve směru, který je viditelný ze Země. Protože úzkomásmový filtr H-alfa v kosmickém protoru degraduje, potřebují vědci data ze Země. Počasí je vrtkavé a nad velkými dalekohledy může být zataženo. Proto žádají amatéry o pomoc.  Pojďte pozorovat Slunce ve společné kampani se sondou Solar Orbiter.

(Na obrázku je naznačena dráha sondy Solar Orbiter od 8. října 2022 do 7. listopadu 2022. Sonda míří směrem k Zemi.)

„Cílem kosmické sondy Solar Orbiter je komplexní studium Slunce a vnitřní heliosféry z bezprostřední vzdálenosti, a tedy s vysokým rozlišením. Ke Slunci se má každého půl roku přibližovat až na vzdálenost asi 60 slunečních poloměrů (0,28 astronomické jednotky), tedy blíže než planeta Merkur. Pomocí opakovaných průletů kolem Země a planety Venuše se bude sklon oběžné dráhy sondy postupně zvětšovat až na velikost 30 stupňů k ekliptice. Solar Orbiter tak získá světové prvenství unikátním pozorováním oblastí kolem obou slunečních pólů se současným měřením vlastností prostředí, kterým bude prolétat. V okamžicích největšího přiblížení bude sonda nucena odolávat 13x většímu toku záření ve srovnání s tokem dopadajícím na Zemi.“

převzato z: www.vesmirprolidstvo.cz

 
logo mise

Studium sluneční aktivity si v ideálním případě žádá trojrozměrný pohled na aktivní oblasti. Pozemní pozorování Slunce je omezeno pouze na jeden směr ke Slunci, i proto byly vyslány sondy STEREO A a B, abychom viděli oblasti z více úhlů. Sonda Solar Orbiter se dostane v období od 8. října až 7. listopadu do velice příznivé polohy pro společné pozemní pozorování (viz obrázek). Díky této poloze sondy můžeme sledovat „z boku“ to co ona pozoruje „z hora“. Ačkoli má družice SDO mnoho předností, bohužel nemá úzkopásmový H-alfa filtr, který v kosmickém prostoru velice rychle degraduje. Proto se kromě speciálních přístrojů (spektrometr SPICE, fotometrický a helioseismický imager PHI, …) počítá i s pozemními přístroji. Do kampaně se připojí velké přístroje jako THEMIS na Kanárských ostrovech, BBSO v Kalifornii, DKIST na Havaji. Pozemní pozorování je, jak jistě víte, vždy zatížené denní dobou a počasím, proto se vyhlašuje kampaň i pro amatérské pozorovatele. Pojďte pozorovat Slunce společně se sondou Solar Orbiter.

V tomto roce ve dnech 8. října až 7. listopadu bude probíhat na sondě druhá sada pozorovacích oken dálkového průzkumu (3 okna po 10 dnech). Během této doby se pozorování sondy Solar Orbiter zaměří na jednu nebo několik aktivních oblastí. O konkrétních cílech ještě nebylo jednoznačně rozhodnuto z důvodu dynamické povahy Slunce. Vzhledem k blízké vzdálenosti kosmické lodi ke Slunci (~0,3 au) poskytne pozorování první a jedinečný pohled na specifickou oblast Slunce, která bude sledována po delší dobu, než je obvyklé ze Země (sonda bude korotovat se Sluncem).

Hlavní pozorovací okno pro pozemní pozorování bude v termínu od 16. října do 27. října, a poté znovu 1., 2., 3. a 6. listopadu. Znovu zdůrazňujeme, že je to poprvé, co budeme schopni sledovat aktivní oblasti po tak dlouhou dobu v koordinaci s prostředky Země. Vyzýváme proto amatérské astronomy, aby se připojili k těmto koordinovaným pozorováním a doplnili soubor dat o svá pozorování.

 umělecká představa sondy u Slunce

Snímky mohou být z celého disku, které jsou užitečné pro kontext nebo se zaměřené na vybranou aktivní oblast, jejíž umístění bude uvedeno, jakmile se tým Solar Orbiter rozhodne o cíli při začátku pozorování pomocí dálkového průzkumu (oblast vždy zveřejníme na FB a stránkách Sluneční patroly).

Klíčovým aspektem zapojení komunity amatérských astronomů je zajistit co nejkontinuálnější monitorování. Měsíc říjen není na severní polokouli příliš příznivý, proto počítáme s geografickým rozložením pozorovatelů, abychom měli co nejlepší časové pokrytí. Tato operace je výjimečnou příležitostí zúčastnit se bezprecedentní spolupráce mezi profesionály a amatéry během vesmírné mise.

Stránka kampaně: https://spice.ias.u-psud.fr/operations/proam

Sluneční patrola se kampaně zúčastní jako profesionální člen. Velmi rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše otázky, můžete nás kontaktovat na: pavelkova@asu.cas.cz

 Jak se zúčastnit?

1) Zúčastnit se může kdokoliv, pro lepší přehled v databázi se však prosím zaregistrujte. Registrací je myšleno zapsání dvou písmen se specifickým ID.

Tabulku pro registraci najdete zde.

První sloupec obsahuje jedinečné 5místné číslo. Tam, kde je ve druhém sloupci prázdné pole, můžete vložit dvě písmena podle vlastního výběru. Pokud pole ve druhém sloupci není prázdné, znamená to, že odpovídající ID již někdo převzal. Pokračujte prosím na další prázdný řádek.

Kombinace obou číslic a 2 písmen bude vaším anonymním identifikátorem. Pokud například první prázdný řádek odpovídá 12345 a jako první dvě písmena zvolíte AB, vyplňte prosím druhý sloupec „AB“. Váš identifikátor 12345AB.

 2) Poskytněte své informace jako textový soubor.

K dispozici je odkaz je pro nahrání vašich dat. Do odkazu nejprve nahrajte jednoduchý soubor .txt s názvem „identifier.txt“ (v našem příkladu to bude 12345AB.txt). Do souboru .txt napište:

1. vaše jméno (pokud chcete zůstat v anonymitě, nemusíte toto uvádět)
2. e-mailovou adresu, na které vás můžeme kontaktovat (rádi s vámi probereme vaše postřehy),
3. vaše poloha (přibližná poloha je v pořádku, potřebujeme pouze zaznamenat geografické pokrytí amatérských pozorování, která budeme shromažďovat),
4. jakékoli další informace, které byste chtěli sdílet (např. webové stránky, nástroje, které obecně používáte).

3) Nahrajte svůj příspěvek včas.

Od 16. října bude tato stránka (převezmeme z původní stránky) pravidelně aktualizována, aby vás informovala o stavu Slunce a cílové aktivní oblasti, o které rozhodl tým Solar Orbiter. Držíme palce na krásné počasí!

Chcete-li nahrát svůj příspěvek, postupujte podle níže uvedeného protokolu:
- Budou přijímány obrazové formáty JPEG, PNG, TIFF, ale ideální je zdvojnásobit upload s daty ve formátu FITS.
- U dat ve formátu FITS požadujeme zapsání vašeho anonymního identifikačního čísla a data pozorování vYYYY:MM:DD:hh:mm:ss kde RRRR= rok, MM = měsíc, DD = den , hh = hodina, mm = minuty, ss = sekundy.

Všechny soubory obrázků by měly být pojmenovány jako:

„RRRRMMDDhhmmss_ID_*.přípona“,

kde: RRRRMMDDhhmmss je datum pozorování ID je váš identifikátor
* může označovat typ pozorování, např. Halfa, Ca atd. Toto není povinné.
.přípona souboru, např. .jpeg, .png, ... .fit,