Zmizely magnetické póly na Slunci?

Magnetické pole Slunce se mění v čase, jak ukazuje obrázek (černá a bílá místa ukazují polaritu magnetického pole slunečních skvrn). Tato změna je periodická a způsobuje, že jednou za 11 let si severní a jižní magnetický pól vymění svou polohu. Právě teď se blížíme k maximu cyklu a tuto změnu můžeme pozorovat.

(Úvodní obrázek je kombinací magnetogramů z dat ze satelitu SDO, které znázorňují magnetické pole.)

Když se dnes podíváte na Slunce přes dalekohled, najdete tam mnoho tmavých skvrn různých velikostí. Pokud byste se na něj podívali před čtyřmi lety, bylo by úplně "prázdné", tedy beze skvrn. Slunce má tzv. cyklus své aktivity, který trvá 11 let. Tento cyklus má své minimum, kdy se skvrny na Slunci (téměř) nevyskytují a své maximum, kdy je jich tam mnoho. V maximu však nepozorujeme pouze více skvrn, ale také více slunečních erupcí (běžně v médiích označovaných jako sluneční bouře), protuberancí (hustších "mraků plazmy" ve sluneční atmosféře) a mnoho jiných projevů aktivity.

Celý cyklus funguje takto už desetitisíce let a může za něj magnetické pole naší nejbližší hvězdy. V minimu slunečního cyklu si můžeme toto magnetické pole představit jako tyčový magnet se severním magnetickým pólem na jedné straně a jižním magnetickým pólem na druhé, stejně jak to znáte ze školy.

Obr. 1: Schéma magnetického pole Slunce v minimu cyklu.
Autor: NSF/AURA/NSO
Obr. 2: Podoba magnetického pole v různých částech cyklu.
Autor: L. Almeida, Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN)

Protože Slunce není pevné těleso, jako třeba Země, neotáčí se všude stejně. Tato plazmová koule se otáčí na rovníku rychleji než na pólech, a tohle způsobuje, že jeho magnetické pole se mění v čase. V maximu cyklu jsou změny tak veliké, že již nemusíme jednoznačně najít severní a jižní magnetický pól. Neznamená to ale, že na Slunci už není žádné magnetické pole, jenom to, že v maximu je mnohem komplikovanější právě díky velkému počtu slunečních skvrn, které mají magnetické pole různých polarity (t.j. severní nebo jižní). Rozdíly v komplikovanosti magnetického pole v době cyklu krásně ukazují snímky koróny během zatmění Slunce.

Obr. 3: Obrázek ze zatmění Slunce v minimu, kdy má magnetické pole tvar podobný tyčovému magnetu.
Autor: Miloslav Druckmüller

Obr. 4: Obrázek ze zatmění Slunce v maximu slunečního cyklu, kdy je magnetické pole komplikované.
Autor: Miloslav Druckmüller

V současné době bychom na Slunci severní a jižní magnetické póly nenašli právě proto, že jsme blízko maxima slunečního cyklu. Dochází tedy k tzv. přepólování. Tam, kde byl severní magnetický pól, bude brzy jižní a obráceně. Póly se neobjeví ale naráz. Nejprve se objeví jeden a za ním v řádu několik týdnů možná i měsíců se objeví až ten druhý. Přítomnost obou znamená, že maximum cyklu už nastalo a pomalu se blížíme zase k minimu. Krásným příkladem je snímek zatmění z roku 2015, kde najdete pouze jeden magnetický pól vlevo dole.

Co to znamená pro nás na Zemi? Hlavně to, že se můžeme těšit na častější polární záře v nižších zeměpisných šířkách. Doufejme, že budeme mít štěstí a uvidíme tento krásný úkaz i u nás.