Denní report z pozorování

10.05.2021 (vyšlo v 07:40 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 34

Aktivita: velmi nízká až nízká

Na Slunci se nyní nachází dvě aktivní oblasti.

NOAA 2822, souřadnice N18E41 (-617",331" dle solarmonitor.org v 03:30 UT). Současná klasifikace Dai. Tato oblast je stále velmi aktivní. Za posledních 24 hodin 11 událostí, z toho většinou B-erupce a čtyři C-erupce, přičemž nejvyšší dosahovala mohutnosti C4.0 s maximem v 13:58 UT dne 9.5.2021. Pravděpodobnost výskytu C-erupce je 40%, pravděpodobnost M-erupce je 5%.

Nová oblast, která se objevila včera, je zatím bez oficiálního čísla. Souřadnice S24E50, klasifikace Bxo. Zatím bez erupční aktivity, ale rychle se vyvíjí.

Na okrajích zůstávají výrazné protuberance.

Fotosféra Ondřejov v 06:12 UT GOES X-ray v 07:14 UT Magnetosféra SDO v 06:45 UT

09.05.2021 (vyšlo v 09:30 UT)

Relativní číslo - Onřejov: 15

Aktivita: velmi nízká až nízká

NOAA 2822, souřadnice N18E54 (-723",325" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). Současná klasifikace Csi. Tato oblast vyprodukovala za posledních 24 hodin 14 událostí, z toho většinou B-erupce a tři C-erupce, přičemž nejvyšší dosahovala mohutnosti C8.6 s maximem v 18:45 UT dne 8.5.2021. Pravděpodobnost výskytu C-erupce je 40%, pravděpodobnost M-erupce je 5%.

Na okrajích jsou výraznější protuberance.

Fotosféra Ondřejov v 07:53 UT GOES X-ray v 08:51 UT Magnetosféra SDO v 08:15 UT


08.05.2021 vyšlo v 08:15 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 13

Aktivita: velmi nízká až nízká

Na Slunci je nová aktivní oblast NOAA 2822, souřadnice N18E68 (-826",315" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). Současná klasifikace Cso. Tato oblast vyprodukovala za posledních 24 hodin 11 událostí o mohutnosti v rozsahu od A7.5 - B6.0, včetně několika CME. Dne 07.05.2021 vyprodukovala erupci o mohutnosti M3.9 s maximem v 19:04 UT. Pravděpodobnost výskytu C-erupce je 40%, pravděpodobnost M-erupce je 5%.

Fotosféra Ondřejov v 06:00 UT GOES X-ray v 07:57 UT Magnetosféra SDO v 07:15 UT


03.05.2021 (vyšlo v 07:15 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 0

Na Slunci nejsou žádné aktivní oblasti. Proběhly dvě CME u vycházejících oblastí.

V jižní oblasti jsou na okrajích výraznější protuberance.

Cromosféra Ondřejov v 05:58 UT GOES X-ray v 07:03 UT Magnetosféra SDO v 06:30 UT


30. 4. 2021 (vyšlo v 09:00 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 33

Na Slunci jsou stále 3 aktivní oblasti. Za posledních 24 hodin neproběhla žádná C-erupce.

Aktivní oblast NOAA 2818 je klasifikována jako Hsx, souřadnice S15W55 (769",-225" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). Za posledních 24 hodin bez erupční aktivity.

Aktivní oblast NOAA 2820 je klasifikována jako Axx, souřadnice S21W65 (773",-324" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). Za posledních 24 hodin vyprodukovala dvě události o mohutnosti B1.1 a B1.4.

Aktivní oblast NOAA 2821 je klasifikována jako Hsx, souřadnice S20W75 (870",-326" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). Tato oblast je nejaktivnější, za posledních 24 hodin vyprodukovala čtyři události o mohutnosti B1.4 - B6.2.

Fotosféra Ondřejov v 07:09 UT GOES X-ray v 08:34 UT Magnetosféra SDO v 08:00 UT

28. 4. 2021 (vyšlo v 6:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 53

Na Slunci jsou aktuálně 3 aktivní oblasti. V posledních 24 hodinách neproběhla navzdory předpokladům žádná C-erupce.

Aktivní oblast NOAA 2818 je klasifikována jako Hsx. Ačkoli se v porovnání s minulými dny zdá oblast celkem stabilní, přesto v ní včera proběhli 4 B-erupce. Ta největší dosáhla mohutnosti B4.2 ve 13:34 UT. Souřadnice: S16W28 (417",-198" dle solarmonitor.org v 03:30 UT).

Nejaktivnější oblastí zůstává NOAA 2820, i když také produkuje pouze B-erupce, v posledních 24 hodinách jich vyprodukovala 9. Pravděpodobnost výskytu C-erupce je vysoká. Oblast je bipolární s několika skvrnami s penumbrou. Klasifikace: Dac, souřadnice: S23W29 (473",-282" dle solarmonitor.org v 03:30 UT).

Poslední oblast NOAA 2821 je klasifikována jako Cao na souřadnicích S20W47 (597",-289" dle solarmonitor.org v 03:30 UT). Její chvostová skvrna se rozpadla a zůstala již jen skvrna vedoucí.

Oblasti NOAA 2819 je pozorovatelná pouze jako fakulové pole.

 Fotosféra SDO v 05:53 UT GOES X-ray v 06:25 UT Magnetosféra SDO v 05:30 UT

27. 4. 2021 (vyšlo v 6:15 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 64

Na Slunci jsou aktuálně 3 aktivní oblasti. V posledních 24 hodinách neproběhla navzdory předpokladům žádná C-erupce.

Aktivní oblast NOAA 2818 má stále klasifikaci Hax. Celá oblast vypadá stabilně. Souřadnice: S17W16 (238",-192" dle solarmonitor.org v 03:30 UT).

Nejaktivnější oblastí je NOAA 2820 prozatím produkuje pouze B-erupce, v posledních 24 hodinách jich vyprodukovala 12. Pravděpodobnost výskytu C-erupce je vysoká. Oblast je bipolární s několika skvrnami s penumbrou. Klasifikace: Dac, souřadnice: S24W18 (303",-290"dle solarmonitor.org v 03:30 UT).

Poslední oblast NOAA 2821 se rychle vyvíjí, prozatím bez erupční činnosti. Klasifikace: Dai, souřadnice: S23W28 (443",-296" dle solarmonitor.org v 03:30 UT).

Oblasti NOAA 2816 a 2819 jsou pozorovatelné jako fakulové pole.

Fotosféra SDO v 05:41 UT GOES X-ray v 06:05 UT Magnetosféra SDO v 05:45 UT

26. 4. 2021 (vyšlo v 06:40  UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 59

Na Slunci jsou aktuálně 3 aktivní oblasti.

V aktivní oblasti NOAA 2818 se rozpadla umbra na dvě, nově má tedy klasifikaci Hax. Podle tvaru penumbry se dá usuzovat její blízký rozpad. Souřadnice: S17W03 (814",-328" dle solarmonitor.org v 03:30 UT).

NOAA 2820 prozatím produkuje pouze B-erupce, v posledních 24 hodinách jich vyprodukovala 15. Pravděpodobnost výskytu C-erupce je vysoká. Oblast je bipolární s několika skvrnami s penumbrou. Klasifikace: Dac, souřadnice: S23W05 (123",-286" dle solarmonitor.org v 03:30 UT).

Poslední oblast se skvrnami je oblast, která se vytvořila předevčírem v noci. NOAA 2821 je klasifikována jak Dao a nachází se na souřadnicích S23W16 (274",-288" dle solarmonitor.org v 03:30 UT). Oblast je prozatím klidná - bez erupční aktivity.

Dnes ráno ve 02:30 UT byla pozorována erupce o mohutnosti C1.3. Erupce byla v oblasti NOAA 2816, která je v současné době viditelná pouze jako fakulové pole beze skvrn. Souřadnice: S22W67/814",-328" dle solarmonitor.org v 03:30 UT.

Fotosféra SDO v 05:53 UT GOES X-ray v 06:33 UT 26. 4. 2021 v 02:30 UT (SolarSoft)

24. 4 2021 (vyšlo v 06:45)

Relativní číslo - Ondřejov: 67

Na Slunci jsou aktuálně 4 aktivní oblasti.

Oblast s klasifikací Bxo (včera Axx) je na slunečním disku již druhý den - stále bez oficiálního čísla. Nachází se na souřadnicích N23W19. Bez erupční aktivity.

NOAA 2816 má stále klasifikaci Eao, její největší skvrna se pomalu rozpadá. Nachází se na souřadnicích S27W29 (476",-326" dle solarmonitor.org v 03:30 UT). V posledních 24 hodinách měla pouze 2 B-erupce. Větší aktivitu u ní nepředpokládáme.

Aktivní oblast NOAA 2818 má stále klasifikaci Hsx. Celá oblast vypadá stabilně, v následujících 24 hodinách nepředpokládáme, žádnou změnu. Souřadnice: S17E23 (-357",-207" dle solarmonitor.org v 03:30 UT).

Kousek pod touto oblastí vznikla dnes v noci oblast nová. Zatím nemá oficiální označení. Klasifikovali jsme ji jako Dac na souřadnicích S23E19. Vzhledem k rychlému vývoji lze předpokládat C-erupce.

V noci ve 23:12 UT proběhla erupce o mohutnosti C2.4. V současné době se přisuzuje oblasti NOAA 2818. Vzhledem ke stabilitě této oblasti je však pravděpobnější, že ji vyprodukovala nová oblast.

Fotosféra SDO v 06:23 UT GOES X-ray v 06:01 UT 23. 4. 2021 v 23:12 UT (SolarSoft)

23. 4. 2021 (vyšlo 06:45 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 48

Na Slunci jsou aktuálně 3 aktivní oblasti.

Nejaktivnější oblastí je NOAA 2816 s klasifikací Eao. Oblast se nachází na souřadnicích S27W16 (299",-317" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). Dnes ráno v 05:25 UT vyprodukovala erupci o mohutnosti C1.0. Další C-erupci zcela nevylučujeme (35%).

Aktivní oblast NOAA 2818 má stále klasifikaci Hsx. Celá oblast vypadá stabilně, v následujících 24 hodinách nepředpokládáme, žádnou změnu. Souřadnice: S17E36 (-550",-216" dle solarmonitor.org v 07:30 UT).

Poslední oblast je velmi malá a bez oficiálního označení. AR je klasifikována jako Axx a je na souřadnicích N24W04.

Na západním okraji Slunce, asi 20° nad rovníkem je aktivní protuberance. Ta visí nad aktivní oblasti NOAA 2817, která je již za okrajem slunečního diku. Tato AR vyprodukovala řadu C-erupcí. I když je již za okrajem, stále od ní můžeme ještě nějakou aktivitu očekávat.

Fotosféra SDO v 06:23 UT GOES X-ray v 06:51 UT Chromosféra Ondřejov 06:14 UT

21. 4 . 2021 (vyšlo v 08:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 56

Na Slunci jsou aktuálně 3 aktivní oblasti.

Nejaktivnější oblastí z nich je NOAA 2817, která v posledních 24 hodinách vyprodukovala 16 erupcí z nich největší dosáhla mohutnosti C1.9 včera v 11:51 UT (ostatní byly, až na jednu B-erupce). Oblast je klasifikována jako Eao na souřadnicích N19W79 (830",326" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). Největší skvrna je vedoucí a má dvě rozdělené umbry v jedné penumbře. Struktura penumbry naznačuje budoucí rozpad celé skvrny, tento jev bývá doprovázen erupcemi. Očekáváme další C-erupce v oblasti.

Aktivní oblast NOAA 2816 je klasifikována jako Dac na souřadnicích S27E07 (-61",-310" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). V oblasti se navzdory předpokladů objevila pouze jedna erupce o mohutnosti B5.0 (20. 4. 2021  v 17:59 UT).

Poslední oblast se nachází na východní polokouli. Oblast NOAA 2818 má stále klasifikaci Hsx a tedy pouze jednu skvrnu. Fakulové pole v okolí stále naznačuje možnost vzniku menších skvrn ve chvostové části. Oblast se nachází na souřadnicích S17E63 (-807",-240" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). V příštích 24 hodinách nepředpokládáme žádnou erupční aktivitu

 Na západní polokouli je výrazná a rychle se měnící protuberance.

Magnetogram SDO v 07:45 UT GOES X-ray v 08:26 UT 20. 4. 2021 v 11:51 UT (SolarSoft)

20. 4 . 2021 (vyšlo v 08:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 71

Na Slunci jsou aktuálně 4 aktivní oblasti.

Nejmenší z nich nemá oficiální NOAA číslo. Protože to je drobná skvrna a z magnetogramu vychází, že se jedná o velmi malou oblast, zřejmě mít číslo ani nebude. Klasifikace Axx, souřadnice: N14W37.

NOAA 2816 je dynamická aktivní oblast. AR klasifikujeme jako Dac, nachází se na souřadnicích S27E20 (-256",-312" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). Poslední nejmohutnější erupcí byla M1.1, maxima dosáhla včera ve 23:42 UT. Předpokládáme další erupční aktivitu zejména C-erupce.

Rychle se vyvíjející aktivní oblast NOAA 2817 prozatím na svém kontě překvapivě nemá žádné větší erupce. Oblast se nachází na souřadnicích N19W55 (697",347" dle solarmonitor.org v 07:30 UT), v současné době ji klasifikujeme jako Eac.

Poslední oblast pozorovatelná na slunečním disku vyšla teprve včera. Aktivní oblast nemá oficiální jméno, nachází se na souřadnicích S18E77. Fakulové pole naznačuje, že oblast byla/bude bipolární, prozatím nejsou mimo hlavní skvrny s penumbrou pozorovatelné ani póry.

Fotosféra SDO v 08:11 UT GOES X-ray v 06:35 UT 19. 4. 2021 v 23:42 UT (SolarSoft)

9.4.2021 (vyšlo v 08:30 UT)

Slunce je aktuálně beze skvrn, nicméně pozorujeme několik výrazných protuberancí.

Chromosféra Ondřejov v 07:16 UT GOES X-ray v 08:12 UT Chromosféra Ondřejov v 07:17 UT


1. 4. 2021 (vyšlo v 08:30 UT)

Slunce je aktuálně beze skvrn.

Oblasti NOAA 2811 (N20W80/888",344" dle solarmonitor.org v 07:30 UT) a 2812 (N23W54/716",432" dle solarmonitor.org v 07:30 UT) jsou pozorovatelné pouze jako fakulové pole.

Na Slunci je již druhý den jediná výraznější protuberance na jihozápadním okraji.

Chromosféra Kanzelhöhe Observatory v 06:33 UT Fotosféra SDO v 07:53 UT GOES X-ray v 08:28 UT

31. 3. 2021 (vyšlo v 08:02 UT)

Slunce je aktuálně beze skvrn.

Oblast NOAA 2812 je pozorovatelná pouze v chromosféře (N23W40/569",451" dle solarmonitor.org v 07:30 UT) .

Oproti tomu oblast NOAA 2811 můžeme vidět již jako fakulové pole (N20W66/825",368" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). V oblasti včera ve  20:05 UT vznikla erupce o mohutnosti B7.4.

Na Slunci je jediná výraznější protuberance na jihozápadním okraji.

Chromosféra Ondřejov v 07:43 UT Chromosféra Ondřejov v 07:42 UT GOES X-ray v 07:57 UT

30. 3. 2021 (vyšlo v 08:44 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 13

Na Slunci je dnes pouze jedna aktivní oblast.

NOAA 2812 se nachází na souřadnicích N21W21 (391",451" dle solarmonitor.org v 07:30 UT), současná klasifikace Bxo. Bez erupční aktivity.

Na západě je krásná velká dynamická protuberance.

Chromosféra Ondřejov v 08:09 UT Chromosféra Ondřejov v 08:11 UT GOES X-ray v 08:39 UT

26. 3. 2021 (vyšlo v 10:40 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 28

Na Slunci jsou dvě oblasti se skvrnami.

NOAA 2811 se nachází na souřadnicích N18E00 (0",420" dle solarmonitor.org v 08:30 UT), současná klasifikace Bxo. Bez erupční aktivity.

Oblast NOAA 2812 ještě včera měla klasifikaci Hsx, ta se včera rozpadla na dvě penumbry a vyprodukovala tím erupci o mohutnosti B8.3 v 15:19 UT. Dnes má klasifikaci Dao a nachází se na souřdnicích N20E00 (-337",442" dle solarmonitor.org v 08:30 UT). Předpokládáme, že se bude dále rozpadat.

Žádné výrazné protubernace se na slunečním okraji nevyskytují.

Fotosféra SDO v 09:53 UT GOES X-ray v 10:35 UT 20. 1. 2021 v 12:53 UT (SolarSoft)

22.3.2021 (vyšlo v 11:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 23

Na Slunci jsou dvě oblasti se skvrnami.

NOAA 2811 se nachází na souřadnicích N19E52, současná klasifikace Bxo. Za posledních 24 hodin vyprodukovala 8 erupcí o mohutnosti v rozmezí A9.1 - B1.6.

Severovýchodně se na slunečním disku objevila skvrna s klasifikací Hsx. Leží na souřadnicích S20E75, prozatím nemá oficiální NOAA označení.

Oblast NOAA 2810 je beze skvrn. Podle webu solarmonitor.org se nachází na souřadnicích N18W06 tedy 96",407" (v 08:30 UT). Dnes v 01:39 UT vyprodukovala erupci o mohutnosti B5.6 

Chromosféra Ondřejov v 09:02 UT GOES X-ray v 10:59 UT Magnetogram v 08:56 UT (heliowiewer.org)


10. 3. 2021 (vyšlo v 10:00 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 22

Dnes máme na Slunci 2 oblasti se skvrnami.

Na souřadnicích N19E65 se nachází oblast NOAA 2808, která má v současné době klasifikaci Hsx. Region byl ještě včera bipolání a vyprodukoval erupci o velikosti C1.6 s maximem ve 12:35 UT. Vzhledem k tomu, že oblast je již jen unipolární nepředpokládáme žadnou další eruptivní aktivitu. Alternativní poloha -814",364" dle solarmonitor.org v 00:30 UT.

Jihovýchodně se na slunečním disku objevila malá skvrna s klasifikací Axx. Leží na souřadnicích S21E36, prozatím nemá oficiální NOAA označení.

Aktivní oblast NOAA 2807 je pozorovatelná pouze v chromosféře (spektrální čáry Hα a CaIIK) nebo jako fakulové pole. Podle webu solarmonitor.org se nachází na souřadnicích S18W55 tedy 754",-230" (v 00:30 UT).

Fotosféra SDO v 09:29 UT GOES X-ray v 09:54 UT 9. 3. 2021 v 12:35 UT (SolarSoft)

8. 3. 2021 (vyšlo v 14:35 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 24

Dnes máme na Slunci 2 oblasti se skvrnami.

NOAA 2806 klasifikaci Cso a nachází se na souřadnicích S30W75 (792",-445" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). V posledních 24 hodinách vyprodukovala pouze jednu erupci, která  dosáhla mohutnosti B1.3 v 03:11 UT.

Na jihovýchodě je se vytvořila oblast, prozatím beze jména s klasifikací Axx. Leží na souřadnicích S21E61. Bez erupční aktivity.

Fotosféra SDO v 13:59 UT GOES X-ray v 14:30 UT Magnetogram SDO v 14:00 UT

7. 3. 2021 (vyšlo v 10:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 42

Dnes máme na Slunci tři oblasti se skvrnami.

NOAA 2806 prošla dynamickým vývojem, vytvořila se 28. února a mezitím několikrát téměř zanikla. Včera byla pozorovatelná pouze v chromosféře, dnes je opět se skvrnami s bipolární konfigurací. Oblast má klasifikaci Dso a nachází se na souřadnicích S30W61 (718",-442" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). V posledních 24 hodinách vyprodukovala celkem 6 B-erupcí, z  nichž největší dosáhla mohutnosti B3.2 v 1:33 UT.

Oblast NOAA 2807 se pomalu rozpadá. Dnes má klasifikaci Bxo (tři drobné skvrny) a nachází se na souřadnicích S18W13 (207",-184" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). Bez erupční aktivity.

Na severovýchodě je oblast, zatím bez názvu. Má pouze jednu skvrnu bez penumbry, proto je klasifiovaná jako Axx. Leží na souřadnicích N28E59. Bez erupční aktivity.

Pruberance na východním okraji se stále drží.

Hα- Ondřejov v 09:52 UT Hα- Ondřejov v 09:52 UT GOES X-ray v 11:20 UT

6. 3. 2021 (vyšlo v 10:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 14

Oblast NOAA 2807 je dnes jedinou viditelnou oblastí se skvrnami. Oblast je klasifikovaná jako Bxo a nachází se na souřadnicích S18E00 (32",-181" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). V posledních 24 hodinách nevyprodukovala žádnou rentgenovou událost.

Pod názvem NOAA 2806 najdeme oblast, která je již pozorovatelná pouze v chromosféře (spektrální čáry Hα a CaIIK). Podle webu solarmonitor.org se nachází na souřadnicích S32W46 tedy 591",-437" (v 00:30 UT).

Na severovýchodě vyšlo výrazné fakulové pole, ve kterém se objevilo včera hned několik erupcí nejmohutnejší B1.8 dosáhla maxima v 10:10 UT (souřadnice: N29E85).

Na severním okraji je výrazná protuberance, podle družicových dat se nejedná o protuberanci nad novou aktivní oblastí.

 
Hα- Ondřejov v 09:55 UT Hα- Ondřejov v 09:56 UT GOES X-ray v 10:29 UT

2. 3. 2021 (vyšlo v 09:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 18

Na Slunci je pozorovatelná pouze jedna oblast se skvrnami. Ačkoli se vytvořila již včera stále nemá oficiální označení. Oblast je klasifikovaná jako Cro a nachází se na souřadnicích S30E07 (-70",-500" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). Prozatím nevyprodukovala žádnou rentgenovou událost, vzhledem k jejímu pomalému vývoji, v následujícíh hodinách žádnou větší událost ani neočekáváme.

Oblast NOAA 2803 je již pozorovatelná jako fakulové pole a protuberance blízko severozápadního okraje (889",352" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). Ani tato oblast neprojevuje žádnou větší aktivitu.

Fotosféra SDO v 08:23 UT GOES X-ray v 08:59 UT

Hα- Ondřejov v 08:12 UT


28.2.2021 (vyšlo v 11:45 UT)

Oblast NOAA 2804 2804 se nachází na souřadnicích N17W80 (887",366" dle solarmonitor.org v 8:30 UT), současná klasifikace Cso. Za posledních 24 hodin vyprodukovala 7 erupcí v rozmezí od B1.0 až B2.9, jednu o mohutnosti C2.7 s maximem 27.2.2021 v 18:00 UT a jednu 28.2.2021 o mohutnosti C3.9 s maximem v 06:46 UT .

Fotosféra SDO v 09:59 UT GOES X-ray v 10:39 UT Magnetogram SDO v 10:45 UT

26.2.2021 (vyšlo v 11:25 UT)

Oblast NOAA 2804 se nachází na souřadnicích N18W52 (565",404" dle solarmonitor.org v 8:30 UT), současná klasifikace Chi. Za posledních 24 hodin vyprodukovala 14 erupcí v rozmezí od B1.0 až B4.6.

Skvrny v oblasti NOAA 2805 zanikly, nicméně dnes stihla vyprodukovat erupce - B1.1 a B1.2 a jednu o mohutnosti B9.5 s maximem v 7:25:00 UT.

Na jihovýchodním okraji je již několik dní výrazná protuberance.

10:00:20 UT (Ondřejov) GOES X-ray ve 11:01 UT Magnetogram SDO ve 10:30 UT


25.2.2021 (vyšlo v 12:30 UT)

Oblast NOAA 2804 se nachází na souřadnicích N18W40 (dle solarmonitor.org 565",404"), současná klasifikace Dai. Produkuje erupce o mohutnosti B a je vyšší pravděpodobnost, že další budou následovat.

Oblast NOAA 2805 se nachází na souřadnicích S22W33 (dle solarmonitor.org 491",-267"), současná klasifikace Bxo. V současné době bez erupční aktivity.

Na jihovýchodním okraji je již několik dní výrazná protuberance.

11:04:49 UT (Ondřejov) GOES X-ray ve 11:23 UT Magnetogram SDO ve 10:45 UT


22.2.2021 (vyšlo v 15:45 UT)

Na Slunci jsou dvě nové aktivní oblasti.

NOAA 2804 na souřadnicích N19W02, současná klasifikace Bxi. Zatím bez výraznější aktivity.

Druhá oblast se v době pozorování ve 13:56 UT nacházela na souřadnicích S23E06, klasifikace Axx. Také bez výraznější aktivity.

Na okraji Slunce se nachází několik protuberancí.

14:06:58 UT (Ondřejov) GOES X-ray ve 15:36 UT Magnetogram SDO ve 14:45 UT


20.2.2021 (vyšlo v 10:45 UT)

Na Slunci se nachází jedna aktivní oblast s označením NOAA 2803, souřadnice N20E61 (v době pozorování v 08:40 UT), souřadnice dle solarmonitor.org. -761",406" v 08:30 UT. Současná klasifikace je Axx. Tato oblast produkuje erupce o mohutnosti v rozmezí A3.6 - B1.8. Výraznější aktivita se v současné době nepředpokládá.

Na severovýchodních okraji jsou viditelné protubence.

08:49:37 UT (Ondřejov) Magnetogram SDO v 10:00 UT 10:27 UT (SDO AIA 193)


15. 2. 2021 (vyšlo v 9:05 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 Fotosféra SDO v 08:29 UT GOES X-ray ve 09:03 UT Magnetogram SDO v 08:30 UT

14. 2. 2021 (vyšlo v 11:00 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 Fotosféra SDO v 10:23 UT GOES X-ray ve 10:57 UT Magnetogram SDO v 10:30 UT

13. 2. 2021 (vyšlo v 12:50 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 Fotosféra SDO v 11:53 UT GOES X-ray ve 12:35 UT Magnetogram SDO v 12:15 UT

12. 2. 2021 (vyšlo v 8:55 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 Fotosféra SDO v 08:11 UT GOES X-ray ve 08:47 UT Magnetogram SDO v 06:30 UT

1. 2. 2021 (vyšlo v 9:30 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 
 Fotosféra SDO v 08:53 UT GOES X-ray ve 09:34 UT Magnetogram v 08:15 UT

31. 1. 2021 (vyšlo v 11:50 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

Fotosféra SDO v 10:53 UT GOES X-ray ve 11:30 UT Magnetogram v 11:15 UT

22.01.2021 (vyšlo v 15:00 UT)

Na slunečním disku jsou v současné době již tři aktivní oblasti:

Oblast NOAA 2797, má klasifikaci Dso, v čase pozorování 10:00 UT na souřadnicích S18E17  (-272",-219" dle solarmonitor.org v 08:30 UT). Také dnes je bez erupční aktivity.

Oblast NOAA 2798, klasifikace Bxi, v čase pozorování 10:00 UT na souřadnicích S16E24 (-455",-193"dle solarmonitor.org v 08:30 UT). Dnes vyprodukovala v 09:42 UT erupci B1.5.

Nová oblast se nacházela v čase pozorování v 10:00 UT na souřadnicích N22W23, klasifikace Bxo. Výraznější erupční aktivita se v současné době nepředpokládá.

10:06:36 UT (Ondřejov) 14:48 UT (GOES X-ray) 14:15 UT (SDO magnetogram)


21. 1. 2021 (vyšlo v 10:25 UT)

Na slunečním disku jsou v současnosti 2 aktivní oblasti, původně byly celosvětově vyhodnocené jako jedna. 

Aktivní oblast NOAA 2797 má klasifikaci Dso a je na souřadnicích S18E31 (-493",-230" - solarmonitor.org). V posledních 24 hodinách nevyprodukovala žádnou erupci, další erupční aktivitu nepředpokládáme.

NOAA 2798 je klasifikovaná jako Dso na souřadnicích S16E41 (-613",-221" - solarmonitor.org). Včera ve 12:53 dosáhla erupce C1.4 svého maxima. Další erupce nepředpokládáme.

09:45 UT (SDO magnetogram)

09:19 UT (GOES X-ray) 20. 1. 2021 v 12:53 UT (SolarSoft)

20. 1. 2021 (vyšlo v 09:15 UT)

Na Slunci je v současné době pouze jedna aktivní oblast s označením NOAA 2797. Oblast je na souřadnicích E56S18 (-716",-231" - solarmonitor.org) s klasifikací Eac, má čtyři skvrny s penumbrou, východní skvrna má více umber a předpokládáme její rozpad. Včera 19. 1. 2021 vyprodukovala oblast v 17:54 UT erupci o mohutnosti C1.0, viz obrázek.

08:30 UT (SDO magnetogram)09:01 UT (GOES X-ray)19. 1. 2021 v 17:54 UT (SolarSoft)