Denní předpověď

Datum vydání předpovědi:
Vydáno: 22. července 2024 17:00 UTC


Analýza od 21. července 1700 UTC do 22. července 1700 UTC:

Slunečních skvrn na disku 22/1523 UTC (SDO Continuum): 14
Nejvýznamnější událost: M4.0 v oblasti 3762 dne 22/0404 UT
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A) 21. července: C3.1
Radiový tok 10.7 cm dne 21/2300 UTC (Penticton): 199
Rychlost slunečního větru 22/1645 UTC: 292.1 km/s, hustota : 1.2 p/cm^3


Předpověď:

Úroveň aktivity: střední až vysoká - vysvětlení
Pravděpodobnost události: C: 99%, M: 75%, X: 30%, Proton: 25%
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A): v rozsahu C2.5-C4.0
Radiový tok 10.7 cm: kolísání rozsahu 190-210

Michael Vavra
RWC Prague, Astronomický ústav, Sluneční odd., Ondřejov, Česká republika
e-mail: sunwatch(at)asu.cas.cz