Novinky

Česlopol sbírá kresby Slunce

Kresby sluneční fotosféry, staré deníky z pozorování Slunce, relativní čísla, apod. Česlopol je síť pozorovatelů z Česka, Slovenska a Polska pod Sluneční sekcí ČAS. V současné době se snaží znovu získávat nejen aktuální pozorování, ale i pozorování starší.  Všechna tato data jsou důležitá pro studium vývoje sluneční aktivity. Protože jsou všechny kresby zatížené pozorovacími podmínkami a subjektivitou pozorovatele - čím více dat z daného roku máme, tím lépe.

Nejblíž ke Slunci se dostane Parker Solar Probe

Již 11. srpna letošního roku by se měla ke Slunci vydat americká sonda Parker Solar Probe. Jejím hlavním cílem bude porozumět vysokým teplotám koróny, tedy vyšším, než má fotosféra Slunce. S problémem souvisí i neúplné objasnění mechanismu urychlování slunečního větru na velmi vysoké rychlosti v řádech stovek km/s, který může mít po zásahu magnetického obalu Země vážné následky – výpadky internetu, narušení rozvodné el. sítě, chyby v polohách GPS atd. Aby sonda byla úspěšná, musí se rekordně přiblížit ke Slunci!