Novinky

Fotografická soutěž

Jemný saharský písek a prach se může při vyšších rychlostech větru zvířit, a vzestupným prouděním vzduchu se pak dostává do střední vrstvy troposféry. Výškové proudění následně zajistí jeho distribuci po planetě. Calima, tedy jev, kdy písek ze Sahary zasype jinou oblast, než zmiňovanou poušť, se nejčastěji vyskytuje v oblasti Kanárských ostrovů. Nicméně v závislosti na směru a rychlosti větru se písek a prach může dostat až nad území naší republiky.

Česlopol sbírá kresby Slunce

Kresby sluneční fotosféry, staré deníky z pozorování Slunce, relativní čísla, apod. Česlopol je síť pozorovatelů z Česka, Slovenska a Polska pod Sluneční sekcí ČAS. V současné době se snaží znovu získávat nejen aktuální pozorování, ale i pozorování starší.  Všechna tato data jsou důležitá pro studium vývoje sluneční aktivity. Protože jsou všechny kresby zatížené pozorovacími podmínkami a subjektivitou pozorovatele - čím více dat z daného roku máme, tím lépe.