Výsledky Sluneční Patroly

Graf relativního čísla -
vyhlazený (1949 - 2018)

- mezi lety 1973 - 1984 datová mezera
- index sluneční aktivity, ze vztahu: 

r = 10g + f 

g – počet  skupin slunečních skvrn
f – počet všech slunečních skvrn 

Motýlkový diagram (1944 - 2019 )

- mezi lety 1973 - 1984 datová mereza
- změna výskytu slunečních skvrn
v heliografické šířce 

- ostatní mezery budou doplněny

Severo-jižní asymetrie
(1994 - 2019)

- graf relativního čísla pro každou
polokouli zvlášť 

CV - index
(1994 - 2019)

- erupční charakteristika

- převod McIntoshovy klasifikace
do numerických hodnot

RB - index
(1954 - 1972)

- plošná charakteristika

- převod Zürišské klasifikace
do numerických hodnot

poslední aktualizace: 13.  8.  2019