Oblast 2826 s otočenou polaritou

Se všemi dalekohledy a družicemi máme Slunce takříkajíc pod drobnohledem. Zdálo by se proto, že základní principy jeho chování už musí být natolik zmapované, že nás už prostě nemá co překvapit. Jednou za čas se však nakonec vždy něco objeví. Aktivní oblast NOAA 2826 je toho zářným příkladem. Její polarita je totiž otočena o 90°.

(Zdroj úvodního obrázku: spaceweather.com)

Jednou za čas má Slunce tendenci nám ukázat, že ne všemu rozumíme tak, jak si myslíme. V tomto případě se jedná o polaritu magetického pole v aktivní oblasti (AO) - tedy v oblasti, kde se mohou vyskytovat sluneční skvrny. Rychle se vyvíjející aktivní oblast NOAA 2826 je mírně řečeno - podivná. Vzhled ve fotosféře není nijak neobvyklý, to co vzbuzuje údiv je naklonění její orientace magnetického pole. Magnetické póly slunečních skvrn mají obvykle orienatci: východ-západ, AO NOAA 2824 (-/+), která s ní sousedí, je toho zářným příkladem. Ale póly "nové" skupiny slunečních skvrn jsou otočené o 90° od normálu, téměř kolmo ke slunečnímu rovníku.

Pro bližší pochopení ...

Obr. 1:Magnetogram z 27. 6. 2021

Obrázky Slunce, které ukazují rozložení magnetického pole, se nazývají magnetogramy. Bílá a čená barva zobrazují různou polaritu (bílá - sever/vystupující, černá - jih/vstupující). Každá aktivní oblast má své lokální magneticé pole (v jistých případech ho můžeme přirovnat k tyčovému magnetu), které na magnetogramu vždy jasně určíte. Jako příklad nám poslouží aktivní oblast NOAA 2804 z 24. 2. 2021 na obr. 2. Při porovnání prvních dvou částí obrázku je jasně vidět rozdělení polarit (náš tyčový magnet). Srozumitelnější je jistě poslední obrázek aktivní oblasti. Ve vyšších vrstvách sluneční atmosféry (v koróně) se hmota pohybuje podél magnetických indukčních čar, je tedy nádherně vidět, jak jsou magneticky jednotlivé skvrny propojené. Nevýraznější je to samozřejmě po spojení magnetogramu a snímku koróny (obr. 3). Orientace skupiny skvrny je ovlivněna globálními póly Slunce. Oblast samotná může mít malý náklon (Joyův zákon), nicméně rozhodně není tak veliký jako u oblasti NOAA 2826.

Obr 2: Aktivní oblast NOAA 2804 pozorovaná sondou SDO dne 24. 2. 2021 v 06:58 UT; a) HMI - continuum, b), HMI - magnetogram, c) AIA 171. Zdroj: helioviewer.org

Obr. 3: Spojení dvou snímků sondy SDO z přístrojů HMI-magnetogram a AIA 171 (24. 2. 2021 v 06:58 UT). Zdroj : helioviewer.org