Denní předpověď

Datum vydání předpovědi:
Vydáno: 27. května 2024 17:00 UTC


Analýza od 26. května 1700 UTC do 27. května 1700 UTC:

Slunečních skvrn na disku 27/0511 UTC (SDO Continuum): 10
Nejvýznamnější událost: X2.9 v oblasti S18E89 dne 27/0708 UT
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A) 26. května: C1.7
Radiový tok 10.7 cm dne 26/2300 UTC (Penticton): 156
Rychlost slunečního větru 27/1645 UTC: 359.0 km/s, hustota : 4.4 p/cm^3


Předpověď:

Úroveň aktivity: střední - vysvětlení
Pravděpodobnost události: C: 99%, M: 50%, X: 20%, Proton: 20%
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A): v rozsahu C1.7-C1.9
Radiový tok 10.7 cm: kolísání rozsahu 150-170

Katerina Drdlova
RWC Prague, Astronomický ústav, Sluneční odd., Ondřejov, Česká republika
e-mail: sunwatch(at)asu.cas.cz