4. Praktikum pozorovatelů Slunce - zákresy

V sobotu 15. června 2024 proběhne na Štefánikově hvězdárně v Praze. Celá akce bude zaměřená na kresby sluneční fotosféry, jejich zpracování a statistické údaje, které z nich můžeme získat pro bližší pochopení vývoje sluneční aktivity.

Zákresy sluneční fotosféry jsou jedním z nejstarších a technicky nejméně náročných metod pozorování Slunce, která má stále vedoucí místo ve výzkumu dlouhodobého vývoje sluneční aktivity. Na výzkum cyklů sluneční aktivity je potřeba mít co nejdelší datovou řadu pozorovanou stejnou metodou. Význam systematického pozorování metodou kresby tedy stoupá s každým dalším rokem. Astronomů, pozorujících Slunce nedigitální metodou ubývá, navzdory samotnému využití tedy nejen vzdělávacímu, ale i možnosti připojit se do mezinárodních databází.


Základní informace

    • Praktikum se bude konat v prostorách Štefánikovy hvězdárny na Petříně
    • ve dnech 15. 6. 2024 od 9:00 hod..
    • Prezence účastníku od 8:30 hod..
    •  Za akci se neplatí konferenční poplatek - stravu nehradíme.
    • Sobotní oběd si každý účastník řeší sám - možný domluvený oběd.


Přednášející

Vlastislav Feik - Hvězdárna Františka Pešty, vedoucí sítě ČESLOPOL


Přihlášení účasti

    • počet míst je omezen
    • Pro přihlášení na praktikum napište mail na: sunwatch<at sign>asu.cas.cz
    • s informacemi: Jméno, příjmení, organizace (nepovinné),
    • Přihláška je závazná! 

Program

Program se bude odvíjet od počasí a sluneční aktivity. V průběhu se akce se účastníci naučí: pozorování Slunce metodou zákresu, základní zpracování kresby, zpracovávání protokolů, sluneční indexy, pozorování pouhým okem a zákresy bez projekce, statistické zpracovávání kreseb, síť ČESLOPOL

Sobota  15. 6. 2024
08:30 - 09:00   prezence na Štefánikově hvězdárně
09:00 - 12:00   dopolední blok
12:00 - 13:00    obědová pauza
13:00 - 16:30   odpolední blok s přednáškou
16:30 - 17:00   ukončení praktika