Vysvětlivka denních předpovědí

Mezinárodní definice úrovně sluneční aktivity (je dána počtem a mohutností slunečních erupcí v X-ray):

(1)  Velmi nízká - erupce třídy A a B
(2)  Nízká - erupce třídy A, B a C
(3)  Střední - erupce třídy A, B, C a 1-4 erupce třídy M
(4)  Vysoká - 5 a více erupcí třídy M anebo 1-4 erupce třídy M 5 a větších
(5)  Velmi vysoká - několik (5 a více) erupcí třídy M 5 anebo erupce třídy X

  Mezinárodní klasifikace erupcí (pochází z měření toku rentgenového záření erupcí na satelitech GOES v oboru 0,1 - 0,8 nm): 
     Třída    
     Tok [W/m2]    
     Subjektivní mohutnost    
     B           I < 10-6    
     slabá erupce    
     C           10-6 < = I < 10-5    
     slabá erupce    
     M           10-5 < = I < 10-4    
     střední erupce    
     X      I > = 10-4    
     velká erupce