Ke stažení

Zákresový fromulář základní:

Formulář na kresbu sluneční fotosféry, který umožňuje zapsat pouze základní  informace: pozorovatel, datum, čas, sluneční efemeridy, souřadnice oblastí a relativní číslo.

Zákresový formulář rozšířený:

Formulář na kresbu sluneční fotosféry, který umožňuje zapsat: pozorovatel, datum, čas, sluneční efemeridy, souřadnice oblastí a relativní číslo, CV/SN/RB index a plochy skvrn.

pozorovací Protokol  8

Soubor obsahuje program protokol s vyplněným vzorem a číselníkem stanic. Vyplněné protokoly prosím posílejte na :  slunce(a)hvezdarna-fp.cz 
                                                                        feikslunce(a)centrum.cz

Program heliografická  síť

Program na vytvoření heliografické sítě podle velikosti vašeho formuláře. 

Sluneční efemeridy 2019 - 2023

Souřadnice pro střed Slunce o půlnoci pro roky 2019 - 2023.

2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Program Slunce verze 15

Program na zpracovávání kreseb sluneční fotosféry.
Program je hotový, ale upravuje se dle potřeb pozorovatele,
proto je stále ve vývoji.
NOVÁ VERZE 15 od 11.05.2021

Návod -  Program Slunce

Návody na  program Slunce pro pozorovatele bez dalekohledu,
vizuální s dalekohledem a projekce.