O nás

Sluneční patrola Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově funguje již přes 40 let a zdědila po předchozích pozorovatelích archiv starý téměř 80 let. V současné době poskytuje denně přehled o sluneční aktivitě v podobě kreseb sluneční fotosféry a synoptických snímků. Dalším úkolem Sluneční patroly je vydávat týdenní a denních předpovědi sluneční aktivity. Tento servis je součástí Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR a International Space Environment Service (ISES), jehož pobočka sídlí i v Praze (Regional Warning Centre Prague).


 PŘEDPOVĚDI SLUNEČNÍ AKTIVITY

V roce 1978 začal týdenní předpovědi každý čtvrtek vydávat Dr. Ladislav Křivský. Hned od počátku měla předpověď dvě části - týdenní předpověď sluneční aktivity a měsíční předpověď geomagnetické aktivity, kterou doposud zajišťuje pan František Karel Janda. V současné době je předpověď rozšířena o týdenní předpověď geomagnetické aktivity, tu vydává Tomáš Bayer z Ústavu Geofyziky.

V minulosti byly k předpovědi používání kresby, které posílali na Ondřejovskou hvězdárnu pozorovatelé v rámce sítě FOTOSFEREX z celého Československa. Ačkoli k předpovídání nepoužíváme  žádný software, ale vycházíme pouze z dat a své zkušenosti, analýza v devadesátých letech určila naši úspěšnost na 80,6%. V současné době k těmto předpovědím používáme data z družic SDO, GOES a STEREO.

V roce 2013 jsme začali jako rozšíření týdenních předpovědí vydávat i předpovědi denní.  K těmto předpovědím používáme vlastní data - zejména kresby sluneční fotosféry, rentgenový tok měřený družicí GOES  a radiový tok (10.7) měřený na stanici Penticton. 


KRESBA SLUNEČNÍ FOTOSFÉRY

První záznam kreseb sluneční fotosféry je v Ondřejovském archivu z Mezinárodního geofyzikálního roku (1957). V té době se pozorovala fotosféra metodou zákresu spíše sporadicky. Systematické pozorování Slunce metodou zákresů začalo až v červenci roku 1961. Dalekohled byl umístěn v budově společně se spektrohelioskopem v dnešním Muzeu Vojtěcha Šafaříka. V roce 1973 bylo pozorování na spektrohelioskopu přerušeno. Se zakreslování znovu začal až F. Zloch v roce 1984 od té doby se pozorování touto metodou nepřerušilo.

 K pozorování je použit čočkový dalekohled s průměrem objektivu 63 mm a ohniskem 840 mm. Na každé kresbě je možné najít informace o heliografických souřadnicích aktivní oblasti, McIntoshovu klasifikaci a pravděpodobnost erupce třídy C/M/X/P(protonové) v procentech. Předpověď pravděpodobnosti erupcí v oblastech provádíme od roku 2013. 

Relativní počet skvrn, který je také určován z naší kresby je posílán do Solar Influences Data Analysis Center (SIDC). Všechny kresby jsou zdigitalizované a zveřejněné v Archivu Sluneční Patroly.


 POZOROVÁNÍ SLUNCE - SYNOPTICKÉ I DETAILNÍ

Bílé světlo:

  • synoptické snímky - 50/500 mm čočkový dalekohled (v archivu skleněné desky od roku 1944)
  • detailní snímky - 205/2801 mm čočkový dalekohled (v archivu 1997- 2016)

H-alfa - spektrální čára vodíku

  • synoptické snímky- 60/750 mm čočkový dalekohled s DayStar filtrem (v archivu 1960-2016)
  • detailní snímky - 210/3430 mm čočkový dalekohled s BDS-1 H-alpha filter (v archivu 1972 - 2013)

V současné době probíhá digitalizace archivu. Snímky do webového archivu budou postupně doplňovány.