Akce pro veřejnost

Diskuze o využití Perkova dalekohledu

Rada Astronomického ústavu AV ČR iniciovala diskuzi o využívání Perkova dalekohledu, jeho vědeckého archivu a o rozvoji koncových přístrojů dalekohledu. Diskuze proběhla 27. května 2013. Hlavní příspěvky si připravili vedoucí Stelárního oddělení RNDr. Jiří Kubát, CSc. a vedoucí skupiny Perkova dalekohledu RNDr. Miroslav Šlechta, CSc. Vystoupili také uživatelé dalekohledu, např. RNDr. Pavel Koubský, CSc. a za Astronomický ústav MFF UK RNDr. Daniela Korčáková, PhD. a Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. Diskuzi moderoval ji bývalý ředitel ústavu Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.