O nás

Vedení ústavu

prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
ředitel

vladimir.karas@asu.cas.cz
tel.: 323 620 116 (sekretariát)

 

RNDr. Jiří Borovička, CSc.
zástupce ředitele pro vědecké aktivity

jiri.borovicka@asu.cas.cz
tel.: 323 620 153

RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.
zástupce ředitele pro zahraniční styky

michal.dovciak@asu.cas.cz
tel.: 226 258 425

 

Vedoucí vědeckých oddělení a technických úseků

Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D.
vedoucí Stelárního oddělení
    
RNDr. Pavel Spurný, CSc.
vedoucí Oddělení meziplanetární hmoty
Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D.
vedoucí Slunečního oddělení
  
Mgr. Richard Wünsch, Ph.D.
vedoucí oddělení Galaxií a planetárních soustav
Libuše Kronusová
vedoucí Technicko-hospodářského oddělení