Věda a výzkum

Knihovna

Knihovna Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. je registrována na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem 2186/2002 jako základní knihovna se specializovaným fondem. Jejím posláním je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškeré vědecké informace obsažené v jejím knihovním fondu, který je tématicky profilován podle vědeckého výzkumu pracovišť Astronomického ústavu.                                                       

Knihovní řád

Kontakt

Evidence publikační činnosti:   Anežka Melichárková  anezka.melicharkova@asu.cas.cz
Zpracování fondu, výpůjčky:   Kateřina Soldánová  katka@asu.cas.cz
Konzorcia, akvizice:  Radka Svašková  bibl@asu.cas.cz

Reprografie:   postery@asu.cas.cz
Meziknihovní výpůjční služba:   mvs@asu.cas.cz
tel.: +420 323 620 326
Adresa: Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Czech Republic

Otevírací doba

pondělí - čtvrtek: 8 - 16
pátek: 8 - 15

 

Katalogy knihovny

Časopisy přístupné online

Pravidla pro užívání elektronických informačních zdrojů:  
Obsah EIZ je určen pouze pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatelů, nelze je v žádném případě využívat ke komerčním účelům.
Není povoleno stahovat nebo kopírovat celá čísla nebo tituly elektronických časopisů nebo jiné větší části EIZ.

Elektronické knihy

Databáze a portály


Další zdroje


Publikované vědecké výsledky

ASEP - celoakademická databáze publikačních aktivit od r. 1993

Starší publikace

1968 1969 1970 1971 1971-72 1972 1972-73 1973 1974-75 1975
1984 1985 1986 1987 1988 1989  1990 1991 1992


Vydavatelská činnost