O nás

Rada ústavu

Složení rady

Předseda: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Místopředseda: Mgr. Jan Jurčák, Ph.D.
Tajemník: Pavel Suchan

členové
RNDr. Miroslav Bárta, Ph.D.
RNDr. Jiří Borovička, CSc.
RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Mgr. Richard Wünsch, Ph.D.
Mgr. David Heyrovský, AM PhD. (MFF UK)
RNDr. Michael Prouza, PhD. (FzÚ AV ČR)
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (PřF UJEP, Ústí n. L.)
prof. Mgr. Norbert Werner, Ph.D. (PřF MU, Brno)
funkční období členů Rady: od 8. 1. 2022 do 7. 1. 2027

 

Působnost Rady ústavu

Dle §18, Zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, Rada instituce například:

 

Usnesení Rady ústavu

Usnesení č. 99 z posledního zasedání Rady 15. 3. 2024

 

Archiv starších usnesení