Věda a výzkum

Významné výsledky

Významné výsledky Astronomického ústavu AV ČR za rok 2022 - díl třetí

Do Výroční zprávy každoročně zařazujeme významné výsledky ústavu, které vybírá Rada ústavu. Dnes přinášíme třetí a poslední. Stáří a příčina vzniku shluku meteoroidů z roku 2016 – David Čapek.

Významné výsledky Astronomického ústavu AV ČR za rok 2022 - díl druhý

Do Výroční zprávy každoročně zařazujeme významné výsledky ústavu, které vybírá Rada ústavu. Dnes přinášíme druhý: Rekonexe v nohou filamentu jako zdroj výrazných dolů mířících toků hmoty nad arkádou erupčních smyček – Jaroslav Dudík.

Významné výsledky Astronomického ústavu AV ČR za rok 2022 - díl první

Do Výroční zprávy každoročně zařazujeme významné výsledky ústavu, které vybírá Rada ústavu. Dnes přinášíme první. Spektrální a polarizační vlastnosti odraženého rentgenového záření od akrečních disků černých děr - Jakub Podgorný a Michal Dovčiak.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2019: Měření velikosti korony supermasivních černých děr

Astronomický ústav AV ČR publikoval Výroční zprávu za rok 2019. Z výsledků publikovaných v roce 2019 do ní Rada ústavu vybrala tři významné reprezentativní výsledky, z nichž třetí vám nyní představujeme.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2019: Nový výbuch žluté hyperobří hvězdy ρ Cas – Astronomové sledují chvění umírající hvězdy

Astronomický ústav AV ČR publikoval Výroční zprávu za rok 2019. Z výsledků publikovaných v roce 2019 do ní Rada ústavu vybrala tři významné reprezentativní výsledky, z nichž druhý vám nyní představujeme.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2019: Objev molekulárního plynu v chapadlech galaktické medúzy dalekohledem ALMA

Astronomický ústav AV ČR publikoval Výroční zprávu za rok 2019. Z výsledků publikovaných v roce 2019 do ní Rada ústavu vybrala tři významné reprezentativní výsledky, z nichž první vám nyní představujeme.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2018: Ohřev sluneční fotosféry během bílé erupce

Astronomický ústav AV ČR publikoval Výroční zprávu za rok 2018. Z výsledků publikovaných v roce 2018 do ní Rada ústavu vybrala tři významné reprezentativní výsledky, z nichž třetí vám nyní představujeme.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2018: Excitovaný rotační stav mezihvězdného tělesa 1I/‘Oumuamua

Astronomický ústav AV ČR publikoval Výroční zprávu za rok 2018. Z výsledků publikovaných v roce 2018 do ní Rada ústavu vybrala tři významné reprezentativní výsledky, z nichž druhý vám nyní představujeme.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2018: Příspěvek k detekci impaktního kráteru ve Wilkes Land

Astronomický ústav AV ČR publikoval Výroční zprávu za rok 2018. Z výsledků publikovaných v roce 2018 do ní Rada ústavu vybrala tři významné reprezentativní výsledky, z nichž první vám nyní představujeme.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2017: Vírová proudění koróny během slunečních erupcí

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2017, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Jaroslava Dudíka ze Slunečního oddělení.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2017: Neobvyklý bílý trpaslík může být pozůstatek málo zářivé supernovy typu Ia

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2017, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Stefane Vennese ze Stelárního oddělení.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2017: Objev nové větve meteorického roje Taurid obsahující i nebezpečné planetky

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2017, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Pavla Spurného, který se svým týmem studoval meteorický roj Taurid s překvapivým výsledkem.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2016: Detekce srážek dočasně zachycených přírodních satelitů Země

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2016, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Pavla Spurného, který se svým týmem studoval pády a charakteristiky dočasně zachycených přírodních satelitů Země.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2016: Minimální velikost korony jako zdroje rentgenového záření v aktivních galaktických jádrech

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2016, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Michala Dovčiaka, který se svým týmem studoval koronu akrečního disku černé díry jako zdroje aktivních galaktických jader.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2016: Ohřev chromosféry akustickými vlnami a jeho srovnání se zářivými ztrátami

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2016, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Michala Sobotky, který se svým týmem studoval sluneční chromosféru a snažil se najít odpovědi na otázky okolo jejího ohřevu.

Astronomický ústav přináší Activity Report 2015

Astronomický ústav AV ČR přináší nejnovější sborník Activity Report 2015, který shrnuje veškeré vědecké aktivity a výsledky za poslední 3 roky. Sborník představuje nejvýznamnější činnost jednotlivých oddělení Astronomického ústavu AV ČR, ale i instituce samotné. Nechybí ani souhrn mezinárodních aktivit, na kterých se ústav podílel či je dokonce organizoval. Rovněž zde najdete kapitolu o oceněných pracovnících ústavu a rozsáhlý přehled všech pracovníků, kteří se (nejen) na vědeckém výzkumu v rámci ústavu podílí či podíleli za poslední 3 roky. Sborník je v angličtině.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2015: Turbulence plazmatu a kinetické nestability v expandujícím slunečním větru

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2015, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Petra Hellingera, který se svým týmem studoval turbulence plazmatu ve slunečním větru.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2015: Ověřování zákrytového modelu proměnných aktivních galaktických jader

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2015, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Frédérica Marina a Michala Dovčiaka, kteří se zabývali možností odhalení zákrytů aktivního galaktického jádra obíhající mlhovinou.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2015: Balíček programů pro analýzu nemaxwellovských rozdělovacích funkcí částic ve sluneční atmosféře

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2015, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Eleny Dzifčákové, která se svým týmem vytvořila balíček programů pro studium jevů ve sluneční atmosféře, konkrétně pro analýzu tzv. nemaxwellovských rozdělovacích funkcí částic.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2014: Nová analýza Benešovského bolidu a nález meteoritů různých typů - stará záhada vyřešena po 20 letech.

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2014 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Pavla Spurného o nové analýze Benešovského bolidu a nálezu meteoritů různých typů - stará záhada vyřešena po 20 letech.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2014: Proudění plazmatu kolem slunečních skvrn.

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2014 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Michala Švandy o proudění plazmatu kolem slunečních skvrn.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2014: Objev Balmerova kontinua vodíku ve spektru slunečních erupcí pomocí přístroje IRIS.

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2014 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Petra Heinzela o objevu Balmerova kontinua vodíku ve spektru slunečních erupcí pomocí přístroje IRIS.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2014: Možnosti 3D mapování plynných oblaků v centru Galaxie s využitím rentgenové polarizace.

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2014 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Frédérica Marina o možnostech 3D mapování plynných oblaků v centru Galaxie s využitím rentgenové polarizace.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2014: Druhotná tvorba hvězd ve vznikajících galaxiích a hmotných hvězdokupách.

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2014 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Jana Palouše o druhotné tvorbě hvězd ve vznikajících galaxiích a hmotných hvězdokupách.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2013: Studium výtrysků vyvinutých masivních hvězd v přechodném období. VLT/SINFONI přehlídka pásu K 

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2013 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci M. E. Oksaly a kol. o studiu výtrysků vyvinutých masivních hvězd v přechodném období. VLT/SINFONI přehlídka pásu K 

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2013: Helioseismická tomografie proudění plazmatu ve svrchní vrstvě sluneční konvektivní zóny

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2013 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci M. Švandy s názvem Helioseismická tomografie proudění plazmatu ve svrchní vrstvě sluneční konvektivní zóny.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2013: Oscilace akrečních disků v okolí černých děr: obecně relativistické výpočty

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2013 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci J. Horáka a kol. o Oscilaci akrečních disků v okolí černých děr: obecně relativistické výpočty.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2013: Analýza protonového ohřevu ve slunečním větru

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2013 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci P. Hellingera, P. Trávníčka, Š. Štveráka a kol. s názvem Analýza protonového ohřevu ve slunečním větru.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2013: Dráha, struktura a původ planetky, která explodovala nad Čeljabinskem

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2013 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci J. Borovičky a kol. o dráze, struktuře a původu planetky, která explodovala nad Čeljabinskem.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2013

Rada Astronomického ústavu AV ČR vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2013 publikovaných v odborných časopisech.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2012: Populace binárních asteroidů

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2012 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci P. Pravce a kol. o rozdělení orbitálních pólů dvojplanetek.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2012: Elektronová n-rozdělovací funkce a dvojné vrstvy ve slunečních erupcích

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2012 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci M. Karlického a kol. o dvojných vrstvách ve slunečních erupcích.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2012:Záblesk v souhvězdí Lodního kýlu

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2012 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci R. Wünsche a kol. o záblesku v souhvězdí Lodního kýlu.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2012: Pád meteoritu Bunburra Rockhole v SZ Austrálii

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2012 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci P. Spurného o analýze meteoritu Bunburra Rockhole nalezeného v Austrálii.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2012: Hanleho jev čáry Lyman-alfa v magnetohydrodynamickém modelu sluneční přechodové oblasti

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2012 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci J. Štěpána o Hanleho jevu ve sluneční atmosféře.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2011: Tepelné napětí v malých meteoroidech. II. Vliv izolující vrstvy

Rada Astronomického ústavu vybrala šest nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2011 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci D. Čapka o tepelném napětí v malých meteoroidech.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2011: Urychlování elektronů ve zvlněné rázové vlně

Rada Astronomického ústavu vybrala šest nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2011 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci M. Vandase o urychlování elektronů ve zvlněné rázové vlně.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2011: Energetické kaskády v rekonexi magnetického pole

Rada Astronomického ústavu vybrala šest nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2011 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci M. Bárty o vybraných problémech uvolnění energie magnetického pole ve slunečních erupcích.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2011: Chladnoucí větry superhvězdokup

Rada Astronomického ústavu vybrala šest nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2011 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci R. Wünsche o chladnoucích větrech superhvězdokup.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2011: Průlet japonské sondy HAYABUSA atmosférou při návratu na Zemi – analýza umělého bolidu

Rada Astronomického ústavu vybrala šest nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2011 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci J. Borovičky o analýze bolidu způsobeného japonskou sondou Hayabusa.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2011: Nový model precese

Rada Astronomického ústavu vybrala šest nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2011 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci J. Vondráka o novém modelu precese Země.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2010: Rozmotávání spekter – teorie, praxe a výsledky metody

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2010 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci P. Hadravy o rozmotávání spekter hvězd.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2010: Numerické modelování magnetosféry planety Merkur

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2010 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci P. Trávníčka o magnetosféře planety Merkur.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2010: Tepelné napětí v malých meteoroidech

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2010 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci D. Čapka o tepelném záření meteoroidů.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2010: Formování párů asteroidů rotačním štěpením

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2010 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci P. Pravce o rozpadu planetek.

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2010: Optický referenční rámec pro monitorování orientace Země ve 20. století

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2010 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci J. Vondráka o orientaci rotační osy Země.