O nás

Konkurzy, veřejné zakázky

Výzkumná zaměření - konkurzy ASU


Astronomický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (ASU - veřejná výzkumná instituce) hodlá v průběhu let 2021–2022 přijmout několik výzkumných pracovníků ve středním stupni kariéry s vysokoškolským vzděláním v oboru astronomie a astrofyzika a vědecko-výzkumnou praxí v oboru. Předpokládá se zařazení v některé z aktivních pracovních skupin (tématické okruhy jsou upřesněny níže); pracovní smlouva na dobu určitou ve třídě "vědecký pracovník" nebo "vědecký asistent"; finanční ohodnocení dle mzdového předpisu ASU s možností získávat další projektové (grantové) protředky s administrativní podporou pracoviště.

Perspektiva profesního postupu v souladu s Kariérním řádem AV ČR a periodickými Atestacemi výzkumných pracovníků. Zařazení na pracovišti podle specializace v areálu observatoře v Ondřejově (možnost ubytování ve služebním bytě) nebo v Praze v areálu Roztyly. Předpokladem jsou vynikající odborné schopnosti a výsledky, relevantní jazykové znalosti (čeština a angličtina) a aktivní zapojení do všech aspektů vědecké práce na pracovišti.

Přihlášky se strukturovaným životopisem lze zasílat v příloze emailu (předmět emailu "vědecký pracovník ASU", formát přílohy pdf) na adresu: sekretariat@asu.cas.cz (doručení přihlášky bude potvrzeno rovněž emailem; přihlášky budou evidovány do ukončení výběru). Uvést kontakt na možné odborné reference; případné doplňující podklady budou vyžádány následně. Výzva je určena jak pro české, tak zahraniční kandidáty. První konkurz se uskuteční 4. listopadu 2020; obsazení pozic bude probíhat postupně v závislosti na potřebě vědeckých oddělení, aktuálnosti témat a možnostech financování.

Tematické okruhy:

1.
Fyzika erupcí a heliosférických efektů. Teoretické studie magnetické rekonexe a nelineárních jevů v rámci magnetohydronamické aproximace a kinetické teorie. Vědecké a manažerské aktivity v projektech domácího a mezinárodního výzkumu Slunce (např. RT5 Ondřejov; EST European Solar Telescope).

2.
Studium horkých hvězd s vysokou mírou ztráty hmoty, fyzikální vlastnosti prostředí nehomogenních hvězdných větrů a jejich časový vývoj. Teoretický a observační výzkum v návaznosti na instrumentální prostředky ondřejovského pracoviště (zajm. Perkův 2m teleskop) a účast ústavu v programech Evropské jižní observatoře (ESO). Výzkum exoplanet.

3.
Procesy produkce vysokoenergetických kosmických částic a jejich urychlování v jádrech galaxií. Vědecké otázky relativistické astrofyziky zahrnující procesy v blízkosti kompaktních objektů; analytické a počítačové přístupy ke studiu systémů v silné gravitaci.

4.
Fyzika galaxií a hvězd, jejich vznik a vývoj. Struktury v mezihvězdném prostředí; vznik a vývoj hvězdokup. Pozorování s pomocí metod multispektrální astronomie (obory radiové, milimetrové, infračervené, optické, rentgenové až gama). Numerické simulace studovaných procesů.

5.
Planetární gravitace, magnetické pole a rotace. Modelování gravitačního pole a jeho aplikace, satelitní magnetická data. Orbitální dynamika, akcelerometrie a gradiometrie, vesmírná navigace.

6.
Výzkum malých těles Sluneční soustavy, zvláště meteoroidů a asteroidů. Pozornost bude věnována studiu interakcí meziplanetárních těles různých velikostí se zemskou atmosférou a výzkumu asteroidů.

Všechny uvedené pozice předpokládají aktivní účast na organizační práci, zejm. formulace a vedení grantových projektů, pedagogické a popularizační aktivity, spolupráce při vědecké supervizi a managementu na pracovišti.

(Vyhlášeno 1. října 2018, aktualizováno 1. října 2020)