O nás

Konkurzy, veřejné zakázky

The Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (ASU) invites applications for a scientist's full-contract position in the field of stellar physics doing research on hot stars.

 

ASU is a public research institution and the largest professional astronomical organization in the Czech Republic, located at Ondrejov observatory and in Prague.

The successful applicant will collaborate with researchers in the working group of hot stars. The research of this group is focused on studies of massive hot stars at their different evolutionary stages. The studied objects can be either single or binary or multiple systems. Furthermore, the group is involved in observational and theoretical investigations of the chemistry and dynamics of the circumstellar material of evolved massive stars. The research of massive stars is complemented by studies of low-mass stars in late evolutionary stages. Theoretical studies in modelling stellar atmospheres with a natural focus on hot massive stars are also a part of the group's research. The group is also involved in astroinformatics research in order to develop new methods and tools to deal with the exponentially increasing amount of data in astronomy.

Further requirements:

  • PhD degree in astronomy and astrophysics obtained before 2020

  • Demonstrated research activity in stellar physics

Preferential qualifications:

  • Physics of hot and outbursting stars

  • A record of ESO observation proposals

  • Experience in university teaching

A necessary condition is to satisfy legal requirements for employment in the Czech Republic (EU member state). Salary will be based on the domestic level (cca 1700 EUR/month before taxes) and it includes health insurance. There is a possibility of institute accommodation in Ondrejov. The starting date of employment is expected to be 1st of June 2023, but it is negotiable.

Applications shall contain: a cover letter, Curriculum Vitae, a list of publications, a copy of PhD diploma, and a summary of research plans. Submit the application by email to: info @ asu.cas.cz, with the subject “STELLAR 2023", and attach a single PDF that will include all required parts.

Successful candidates must have obtained PhD degree before 2020 and present a copy of that. Preferences will be given to early-stage researchers. 

Please arrange for a minimum of two letters of reference to be sent directly to the same electronic address as above. The letters may be issued up to 6 months before the application deadline.

To receive full consideration, the application deadline is 10th of April 2023 till the end of the day (Prague/Europe timezone). The receipt of applications will be acknowledged by email. Once the evaluation process is completed, successful applicants will be notified.

Further information:

The Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (ASU) advertises a call for post-doc positions with the expected start in mid 2023.

 

ASU is a public research institution and the largest professional astronomical organization in the Czech Republic, located at Ondrejov observatory and in Prague. Successful applicants will collaborate with researchers in our scientific departments (theory, observation, and data analysis are all welcome). The Institute is involved in space programs of ESA and ground-based projects within ESO as well as its own observational projects. Experience in one of the subjects studied at ASU is valued but interesting independent new projects will be also considered.

The appointment is initially for one year; an extension for another year is expected upon satisfactory scientific performance. A necessary condition is to satisfy legal requirements for employment in the Czech Republic (EU member state). Salary will be based on the domestic level (cca 1450 EUR/month before taxes) and it includes health insurance. There is a possibility of institute accommodation in Ondrejov; in Prague private accommodation has to be arranged. The starting date of employment is expected to be 1st July 2023 and is slightly negotiable.

In a cover letter please indicate the working group that you intend to join and provide the exact date of PhD defense. Applicants should contact an Institute researcher with whom they wish to work for further information, to define a joint research programme and to discuss the starting date. This is considered to be an important part of the proposal.

Applications shall contain: Cover Letter, Curriculum Vitae, List of Publications, Summary of Research Plans). Submit the application by email to: info @ asu.cas.cz, with subject “POSTDOC 2023", attach a single PDF that will include all required parts.

Applications can be submitted before finishing PhD, in which case a statement from the supervisor stating the planned date of the defense should be included. Successful candidates must hold PhD degree in the field and present a certificate of that by 28th of April 2023. Preferences will be given to early-stage researchers.

Please arrange for the minimum of two recommendation letters to be sent directly to the same electronic address as above. The letters may be issued up to 6 months before the application deadline.

To receive full consideration, the application deadline is 10th of April 2023 till the end of the day (Prague/Europe timezone). The receipt of applications will be acknowledged by email. Once the evaluation process is completed, successful applicants will be notified (short list will be preselected within 2 weeks from the application deadline).

Further information:

Výzkumná zaměření - konkurzy ASU


Astronomický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (ASU - veřejná výzkumná instituce) hodlá v průběhu let 2021–2022 přijmout několik výzkumných pracovníků ve středním stupni kariéry s vysokoškolským vzděláním v oboru astronomie a astrofyzika a vědecko-výzkumnou praxí v oboru. Předpokládá se zařazení v některé z aktivních pracovních skupin (tématické okruhy jsou upřesněny níže); pracovní smlouva na dobu určitou ve třídě "vědecký pracovník" nebo "vědecký asistent"; finanční ohodnocení dle mzdového předpisu ASU s možností získávat další projektové (grantové) protředky s administrativní podporou pracoviště.

Perspektiva profesního postupu v souladu s Kariérním řádem AV ČR a periodickými Atestacemi výzkumných pracovníků. Zařazení na pracovišti podle specializace v areálu observatoře v Ondřejově (možnost ubytování ve služebním bytě) nebo v Praze v areálu Roztyly. Předpokladem jsou vynikající odborné schopnosti a výsledky, relevantní jazykové znalosti (čeština a angličtina) a aktivní zapojení do všech aspektů vědecké práce na pracovišti.

Přihlášky se strukturovaným životopisem lze zasílat v příloze emailu (předmět emailu "vědecký pracovník ASU", formát přílohy pdf) na adresu: sekretariat@asu.cas.cz (doručení přihlášky bude potvrzeno rovněž emailem; přihlášky budou evidovány do ukončení výběru). Uvést kontakt na možné odborné reference; případné doplňující podklady budou vyžádány následně. Výzva je určena jak pro české, tak zahraniční kandidáty. První konkurz se uskuteční 4. listopadu 2020; obsazení pozic bude probíhat postupně v závislosti na potřebě vědeckých oddělení, aktuálnosti témat a možnostech financování.

Tematické okruhy:

1.
Fyzika erupcí a heliosférických efektů. Teoretické studie magnetické rekonexe a nelineárních jevů v rámci magnetohydronamické aproximace a kinetické teorie. Vědecké a manažerské aktivity v projektech domácího a mezinárodního výzkumu Slunce (např. RT5 Ondřejov; EST European Solar Telescope).

2.
Studium horkých hvězd s vysokou mírou ztráty hmoty, fyzikální vlastnosti prostředí nehomogenních hvězdných větrů a jejich časový vývoj. Teoretický a observační výzkum v návaznosti na instrumentální prostředky ondřejovského pracoviště (zajm. Perkův 2m teleskop) a účast ústavu v programech Evropské jižní observatoře (ESO). Výzkum exoplanet.

3.
Procesy produkce vysokoenergetických kosmických částic a jejich urychlování v jádrech galaxií. Vědecké otázky relativistické astrofyziky zahrnující procesy v blízkosti kompaktních objektů; analytické a počítačové přístupy ke studiu systémů v silné gravitaci.

4.
Fyzika galaxií a hvězd, jejich vznik a vývoj. Struktury v mezihvězdném prostředí; vznik a vývoj hvězdokup. Pozorování s pomocí metod multispektrální astronomie (obory radiové, milimetrové, infračervené, optické, rentgenové až gama). Numerické simulace studovaných procesů.

5.
Planetární gravitace, magnetické pole a rotace. Modelování gravitačního pole a jeho aplikace, satelitní magnetická data. Orbitální dynamika, akcelerometrie a gradiometrie, vesmírná navigace.

6.
Výzkum malých těles Sluneční soustavy, zvláště meteoroidů a asteroidů. Pozornost bude věnována studiu interakcí meziplanetárních těles různých velikostí se zemskou atmosférou a výzkumu asteroidů.

Všechny uvedené pozice předpokládají aktivní účast na organizační práci, zejm. formulace a vedení grantových projektů, pedagogické a popularizační aktivity, spolupráce při vědecké supervizi a managementu na pracovišti.

(Vyhlášeno 1. října 2018, aktualizováno 1. října 2020)