O nás

Konkurzy, veřejné zakázky

Postdoctoral Position in the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences

 

Closing date: 31.07.2021

Contact: Michal Dovčiak

Astronomical Institute (http://www.asu.cas.cz/en/about/about-the-institute) of the Academy of Sciences of the Czech Republic announces a 2-year postdoctoral position, starting in October this year, in the Relativistic Astrophysics group (https://astro.cas.cz/) in the project "Accreting black holes in the new era of X-ray polarimetry missions" (https://astro.cas.cz/expro).

The postdoc will model the emission of the X-ray corona in Galactic black holes in X-ray binary sources, i.e. study the spectral, timing, and polarimetric properties of the X-ray corona emission. To this aim he/she will use, modify and create numerical codes developed in our group. Thus experience with C++ and Python computer languages is needed. Some experience with astronomical data analysis in X-ray domain (using Xspec or similar software) and knowledge of relativistic astrophysics (especially in the field of accretion theory, radiative processes, ray-tracing in curved space-time) will be appreciated. High motivation and ability to work independently as well as in the team collaboration are expected.

The position is opened for 1 year, after which it can be prolonged for another year based on applicant's successful performance. The salary will be based on the domestic level and it includes full health insurance. Commencement is expected on the 1st of October 2021.

Applications containing a Cover Letter, a Curriculum Vitae, a List of Publications, and a Summary of Research Plans should be submitted in a single pdf

to: dovciak (at) asu.cas.cz

subject: “EXPRO-ABH postdoc 2021 – Prague”

Two recommendation letters have to be sent to the same email addresses with the same subject.

The successful candidate must hold a PhD degree in the field and present a certificate of that by the date of employment. Preferences will be given to early-stage researchers. A necessary condition for the appointment is to satisfy the legal requirements for being employed in the Czech Republic.

To receive full consideration please submit your application and arrange your recommendation letters to be sent by the 31st of July 2021. Applications will be acknowledged by email. Once the selection process is completed, the successful applicant will be notified.

Further information:

Note: Please understand that the COVID-19 challenge may prevent us from admitting applicants from some regions because of legal or travel restrictions related to the current medical situation in the world.

Výzkumná zaměření - konkurzy ASU


Astronomický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (ASU - veřejná výzkumná instituce) hodlá v průběhu let 2021–2022 přijmout několik výzkumných pracovníků ve středním stupni kariéry s vysokoškolským vzděláním v oboru astronomie a astrofyzika a vědecko-výzkumnou praxí v oboru. Předpokládá se zařazení v některé z aktivních pracovních skupin (tématické okruhy jsou upřesněny níže); pracovní smlouva na dobu určitou ve třídě "vědecký pracovník" nebo "vědecký asistent"; finanční ohodnocení dle mzdového předpisu ASU s možností získávat další projektové (grantové) protředky s administrativní podporou pracoviště.

Perspektiva profesního postupu v souladu s Kariérním řádem AV ČR a periodickými Atestacemi výzkumných pracovníků. Zařazení na pracovišti podle specializace v areálu observatoře v Ondřejově (možnost ubytování ve služebním bytě) nebo v Praze v areálu Roztyly. Předpokladem jsou vynikající odborné schopnosti a výsledky, relevantní jazykové znalosti (čeština a angličtina) a aktivní zapojení do všech aspektů vědecké práce na pracovišti.

Přihlášky se strukturovaným životopisem lze zasílat v příloze emailu (předmět emailu "vědecký pracovník ASU", formát přílohy pdf) na adresu: sekretariat@asu.cas.cz (doručení přihlášky bude potvrzeno rovněž emailem; přihlášky budou evidovány do ukončení výběru). Uvést kontakt na možné odborné reference; případné doplňující podklady budou vyžádány následně. Výzva je určena jak pro české, tak zahraniční kandidáty. První konkurz se uskuteční 4. listopadu 2020; obsazení pozic bude probíhat postupně v závislosti na potřebě vědeckých oddělení, aktuálnosti témat a možnostech financování.

Tematické okruhy:

1.
Fyzika erupcí a heliosférických efektů. Teoretické studie magnetické rekonexe a nelineárních jevů v rámci magnetohydronamické aproximace a kinetické teorie. Vědecké a manažerské aktivity v projektech domácího a mezinárodního výzkumu Slunce (např. RT5 Ondřejov; EST European Solar Telescope).

2.
Studium horkých hvězd s vysokou mírou ztráty hmoty, fyzikální vlastnosti prostředí nehomogenních hvězdných větrů a jejich časový vývoj. Teoretický a observační výzkum v návaznosti na instrumentální prostředky ondřejovského pracoviště (zajm. Perkův 2m teleskop) a účast ústavu v programech Evropské jižní observatoře (ESO). Výzkum exoplanet.

3.
Procesy produkce vysokoenergetických kosmických částic a jejich urychlování v jádrech galaxií. Vědecké otázky relativistické astrofyziky zahrnující procesy v blízkosti kompaktních objektů; analytické a počítačové přístupy ke studiu systémů v silné gravitaci.

4.
Fyzika galaxií a hvězd, jejich vznik a vývoj. Struktury v mezihvězdném prostředí; vznik a vývoj hvězdokup. Pozorování s pomocí metod multispektrální astronomie (obory radiové, milimetrové, infračervené, optické, rentgenové až gama). Numerické simulace studovaných procesů.

5.
Planetární gravitace, magnetické pole a rotace. Modelování gravitačního pole a jeho aplikace, satelitní magnetická data. Orbitální dynamika, akcelerometrie a gradiometrie, vesmírná navigace.

6.
Výzkum malých těles Sluneční soustavy, zvláště meteoroidů a asteroidů. Pozornost bude věnována studiu interakcí meziplanetárních těles různých velikostí se zemskou atmosférou a výzkumu asteroidů.

Všechny uvedené pozice předpokládají aktivní účast na organizační práci, zejm. formulace a vedení grantových projektů, pedagogické a popularizační aktivity, spolupráce při vědecké supervizi a managementu na pracovišti.

(Vyhlášeno 1. října 2018, aktualizováno 1. října 2020)