Věda a výzkum

Evropská jižní observatoř

Evropská jižní observatoř (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere – ESO) je mezivládní vědecko-technologická organizace. Jejím cílem je umožnit evropským vědcům pozorování vesmíru z jižní polokoule a především v co nejlepších klimatických podmínkách. Založena byla v roce 1962 a dnes je jejími členy 15 zemí.

Observatoře v Chile

Observatoř La Silla v Chile je domovem 18 dalekohledů, z toho 9 patří ESO. Dalekohledy mají průměr zrcadla maximálně do 3,5 metru. To je sice o 1,5 metru víc, než má největší dalekohled v Čechách, ale v porovnání s jinými dalekohledy, jsou tyto pouze středně velké. Skutečnou vlajkovou lodí ESO je Velmi velký dalekohled (VLT) na vrcholu hory Paranal, sestávající ze čtyř hlavních dalekohledů s průměrem primárního zrcadla 8,2 metru a čtyř pohyblivých pomocných dalekohledů s průměrem 1,8 metru. Má takové rozlišení, že bychom mohli bez problémů rozlišit reflektory auta jezdícího po Měsíci.

Nové přístroje

ESO je také střediskem pro evropskou spolupráci na projektu Atacamské velké milimetrové / submilimetrové anténní soustavy (ALMA), který je výsledkem mezikontinentální spolupráce Severní Ameriky, Východní Asie a Chile. Hlavní soustavu tvoří padesát antén s průměrem 12 metrů, fungujících jako jeden radioteleskop pomocí interferometrie. Systém bude schopný sledovat vesmír s takovou citlivostí a rozlišením, že desetkrát předčí Hubblův vesmírný dalekohled a doplňkové snímky pořízené na VLT. Jedno ze středisek projektu ALMA je i v Ondřejově.

Dalším krokem bude budování Evropského Extrémně velikého dalekohledu (E-ELT) s průměrem primárního zrcadla 42 metrů. Pro tohohle obra ESO vyvinulo průkopnický design a připravuje detailní plány. Projekt E-ELT by měl přinést první obrazy planet zemského typu obíhajících jinou hvězdu, což už můžeme považovat za opravdu obrovský skok v dějinách astronomie.

Členství ČR

Česká republika je členem ESO od 1. 1. 2007. Za ČR smlouvu mimo jiné podepsal pracovník Astronomického ústavu AV doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. Českou republiku zastupuje v hlavním orgánu ESO (ESO council) prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., vedoucí Oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického ústavu AV.