Věda a výzkum

Oddělení meziplanetární hmoty

V oddělení meziplanetární hmoty probíhá výzkum malých těles Sluneční soustavy, zvláště meteoroidů a asteroidů. Pozornost je věnována studiu interakcí meziplanetárních těles různých velikostí se zemskou atmosférou. V oddělení MPH probíhá také fotometrický výzkum asteroidů.

Video: Výzkum meziplanetární hmoty v Astronomickém ústavu AV ČR

Díky spolupráci s pracovníky Oddělení meziplanetární hmoty vzniklo video, ve kterém se dozvíte nejdůležitější informace a zajímavosti o předmětu výzkumu tohoto oddělení. RNDr. Pavel Spurný, CSc. představí hlavní činnost oddělení, Mgr. Petr Pravec, Ph.D. přiblíží svět planetek a výzkum dvojplanetek, Kamil Hornoch se zaměří na způsoby pozorování planetek, Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. zhodnotí nebezpečí střetu Země s planetkou, RNDr. Pavel Spurný, CSc. přiblíží síť fotografických kamer na sledování meteorů, Mgr. Pavel Koten, Ph.D. se zaměří na jejich natáčení pomocí videokamer, Mgr. David Čapek, Ph.D. ukáže spektra meteorů a vysvětlí, co se z nich dá zjistit, RNDr. Jiří Borovička, CSc. vás seznámí s hledáním meteoritů a na závěr RNDr. Pavel Spurný, CSc. vysvětlí, co jsou meteority s rodokmenem.

Video ke stažení: vyšší kvalita (960p, H.264, 177 MB), nižší kvalita (480p, H.264, 43 MB)

 

Oddělení je rozděleno do dvou pracovních skupin

Skupina fyziky meteorů

Pozoruje meteory a pracuje na teoretických interpretacích pozorování. Základním observačním systémem je Evropská bolidová síť. Pro pozorování slabých meteorů se používají citlivé televizní kamery. Také se podílíme na projektu bolidové sítě v Austrálii. Pozorovaná data jsou použita ke studiu fyzikálních procesů během průniku meteoroidu do zemské atmosféry, což zahrnuje záření, ionizaci a fragmentaci meteoroidů. Určujeme fyzikální vlastnosti a chemické složení různých typů meteoroidů, jejich původ a rozložení ve sluneční soustavě, jejich vztah ke kometám, asteroidům a meteoritům.

Vedoucí: Pavel Koten

 

Skupina planetek

Zabývá se fyzikálním výzkumem planetek, zvláště jejich podvojnosti, rotačních a objemových parametrů. Nejdůležitějším pozorovacím přístrojem je 0,65 m dalekohled vybavený CCD kamerou, který se nachází v Ondřejově a 1,5m dalekohled na La Silla v Chile. Spolupráce s observatořemi po celém světě nám poskytuje data z množství jejich přístrojů, což umožňuje mnohem důkladněji poznat studované objekty.

Vedoucí: Petr Pravec

Více na http://www.asu.cas.cz/~ppravec/neo.htm

 

Kontakt

Vedoucí oddělení: Jiří Borovička
Zástupce: Petr Pravec
Sekretářka: Hana Zichová
tel.: +420 323 620 160
email:
Adresa: Fričova 298, 251 65 Ondřejov