Veřejnost a média

Hlášení bolidů

Viděli jste jasný meteor? Dejte nám o tom vědět! Vyplňte tento formulář.

Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu se zabývá studiem jasných meteorů - bolidů. Důležitým zdrojem informací jsou i hlášení náhodných svědků těchto poměrně vzácných jevů. Pokud jste viděli na obloze meteor jasnější než planeta Venuše, budeme rádi, když vyplníte níže uvedený formulář. Není nutné vyplňovat úplně všechny rubriky. Nejdůležitějším údajem je čas přeletu, pokud možno s přesností na 5 sekund a také popis rozpadu tělesa, pokud k němu došlo. Po vyplnění a odeslání formuláře budou údaje zaslány elektronickou poštou odpovědným pracovníkům a uloženy do databáze. Na stránkách databáze nebudou zobrazena vaše jména a kontakty, aby nedocházelo ke konfliktu s GDPR. Do textu nevkládejte odkazy na internetové stránky (z důvodu ochrany proti spamu nejsou taková hlášení uložena). Zajímají nás pozorování z České republiky a okolních států.

 Výsledky zpracování nejvýznamnějších bolidů naleznete na zvláštní stránce Významné bolidy.

 

Datum a čas:
rok: měsíc: den: noc*:
hodina: minuta: sekunda: čas:
přesnost času: minut: sekund:
*kvůli kontrole data vyberte také noc v týdnu
Pozorovatel:
jméno a příjmení:
kontakt
(e-mail/tel./adresa):
místo pozorování:
okres:
okolnosti pozorování:
Formulář vyplnil (pokud se liší od pozorovatele):
Jméno a příjmení:
kontakt:
Údaje o bolidu:
odhad jasnosti*:
* uveďte magnitudu nebo slovní popis (srovnání s hvězdami, Měsícem apod.)
doba trvání (sekund):
poloha na obloze - začátek dráhy*:
poloha na obloze - konec dráhy*:
* uveďte souhvězdí, světovou stranu, nebo azimut a výšku nad obzorem, případně směr na blízkou obec
popis světelného úkazu:
(velikost, tvar, změny jasnosti, rozpad na více kusů, stopa ...)
zvukové jevy:
Kontrolní otázka:
Součin tři krát pět je:
Technické připomínky k formuláři posílejte na adresu:
lenka@asu.cas.cz (Lenka Kotková)