O nás

Dozorčí rada

Složení dozorčí rady k 1. 5. 2022

předsedkyně: Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (AR AV ČR
místopředseda: Mgr. Pavel Koten, Ph.D. (ASÚ)
tajemník: Ing. Cyril Ron, CSc. členové:
doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. (ČVUT)
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (PřF MU)
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (ČVUT)
Ing. Michaela Řezáčová (Kancelář AV ČR)

funkční období členů Rady: od 1. 5. 2022

 

Působnost dozorčí rady

Dle §19, Zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích dozorčí rada: