Věda a výzkum

Sluneční oddělení

Sluneční oddělení studuje naši nejbližší hvězdu, Slunce, a zaměřuje se jak na aktivní, tak i klidné procesy ve sluneční atmosféře. Aktivní procesy ovlivňují celý meziplanetární prostor, včetně naší Země a jejího okolí (tzv. kosmické počasí). V Ondřejově se pozoruje Slunce v optickém a rádiovém oboru elektromagnetického záření a tato pozorování jsou doplněna v rámci mezinárodní spolupráce daty z družic, které poskytují informace o slunečním záření v ultrafialové, rentgenové a gama-oblasti spektra.

Video: Výzkum Slunce v Astronomickém ústavu AV ČR

Díky spolupráci s pracovníky oddělení vzniklo video, ve kterém se dozvíte nejdůležitější informace a zajímavosti o výzkumu Slunce. RNDr. Michal Sobotka, DSc. představí hlavní přístroje oddělení, Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D. ukáže největší český radioteleskop na pozorování Slunce, Doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. vás zavede do Chile k největší síti radioteleskopů ALMA s českou účastí, Mgr. Michal Švanda, Ph.D. vás nechá pohlédnout do nitra Slunce pomocí helioseismologie, RNDr. Michal Sobotka, DSc. vysvětlí jak vznikají sluneční skvrny, Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. představí vznikající sluneční družici Solar Orbiter, Mgr. Stanislav Gunár, Ph.D. ukáže družice, jejichž data oddělení využívá a RNDr. Michal Sobotka, DSc. vás na závěr seznámí s největšími slunečními dalekohledy světa.

Video ke stažení: vyšší kvalita (HD, 960p, H.264, 166 MB), nižší kvalita (480p, H.264, 41 MB)

 

Oddělení je rozděleno do čtyř pracovních skupin

Skupina fyziky slunečních erupcí a protuberancí

Zabývá se výzkumem velmi nápadných jevů na Slunci. Protuberance je velký jasný oblak chladného plazmatu vybíhající z povrchu Slunce a často mající podobu smyček. Protuberance začínají na povrchu Slunce a vybíhají i stovky tisíc kilometrů vysoko. Zatím nejdelší pozorovaná protuberance byla dlouhá 350 000 km, což je asi 28 průměrů Země. Protuberance mohou existovat i mnoho dní. Dále se využívá měření v optickém oboru a data z kosmických družic, převážně evropských, amerických a japonských. Ústav se podílí na přípravě velké evropské družice Solar Orbiter, která má startovat v roce 2017.

Vedoucí: Jaroslav Dudík
Vědečtí pracovníci: Miroslav Bárta, Arkadiusz Berlicki, Bartosz Dabrowski, Elena Dzifčáková, František Fárník, Stanislav Gunár, Petr Heinzel, Jana Kašparová, Pavel Kotrč, Hana Meszárosová, Dieter Nickeler, Jiří Štěpán, Michal Varady, Alena Zemanová, Marian Karlický.

 

Skupina struktury a fyziky sluneční atmosféry

Zabývá se fyzikálními podmínkami ve sluneční atmosféře, v aktivních oblastech a ve slunečních skvrnách. Studuje klidné a aktivní oblasti na Slunci v různých výškách sluneční atmosféry. Cílem vědců je porozumět pohybu plazmatu v silném slunečním magnetickém poli. Magnetické pole zásadním způsobem ovlivňuje celé chování Slunce. Sluneční skvrny na povrchu Slunce jsou někdy tak velké, že se dají pozorovat i okem bez dalekohledu. Skupina se podílí na vývoji velkých evropských slunečních dalekohledů na Kanárských ostrovech, zejména dalekohledu Gregor o průměru zrcadla 1,5 metru, uvedeného do provozu v roce 2012.

Vedoucí: Jiří Štěpán
Vědečtí pracovníci: Pavel Ambrož, Jan Jurčák, Miroslav Klvaňa, Michal Švanda

Více: http://www.asu.cas.cz/~sdsa/index.html

 

Skupina fyziky heliosféry

Zabývá se jevy ve slunečním větru, tj. proudu částic ze Slunce a zejména šířením tzv. koronálních výronů hmoty. Hmota se od Slunce odděluje z velmi silných protuberancí. Putuje pak Sluneční soustavou a může zasáhnout i Zemi. Po zásahu dochází k rozkolísání naší magnetosféry a krásnému přírodnímu jevu - polární záři. Na základě patrolních pozorování v Ondřejově skupina vydává týdenní předpověď sluneční aktivity pro řadu institucí a denní předpověď pro Českou televizi.

Vedoucí: Petr Hellinger
Vědečtí pracovníci: Štěpán Štverák, Pavel Trávníček, Marek Vandas

 

Skupina sluneční radioastronomie

Na observatoři v Ondřejově provozujeme několik slunečních radioteleskopů. Součástí této skupiny jsou i členové týmu ALMA ARC-CZ, kteří v rámci observatoře ALMA (Evropská jižní observatoř) řeší problematiku slunečních pozorování.

Vedoucí: Artem Koval
Vědečtí pracovníci: Miroslav Bárta, Marian Karlický, Wenjuan Liu, Galina Motorina

 

 

Kontakt

Vedoucí oddělení: Jan Jurčák 
Zástupce: Jana Kašparová
Sekretářka: Alice Chytrová
e-mail: alchytr@asu.cas.cz
tel.: +420 323 620 146
Adresa: Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Czech Republic