O nás

Výroční zprávy

 

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. je podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti veřejnou institucí a z tohoto důvodu je povinen na základě § 5 odst. 2 a 3, tohoto zákona zveřejnit:

* informace o schválení rozpočtu na předcházející rok a o jeho skutečném plnění

* návrh rozpočtu / schválený rozpočet na rok 2021

* střednědobý výhled na roky 2021 až 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2023 vychází z odhadovaných, částečně smluvně nepodložených budoucích výnosů. Výše institucionální dotace na další roky je zásadně závislá na výši rozpočtové kapitoly Akademie věd. Významnou část zdrojů také získáme z grantů a projektů, jejichž budoucí úspěšnost můžeme jen odhadovat.
Pro konstrukci výhledu jsme použili metodu kvalifikovaného odhadu předpokládaných výnosů institucionálních části zdrojů, ovlivněnou střednědobým výhledem státního rozpočtu, a možných úspěchů v grantových soutěžích.
Náklady jsou predikovány vždy v závislosti na výši výnosů tak, aby odpovídaly předpokládaným potřebám a navrhovaný rozpočet byl vyrovnaný.

Archiv starších výročních zpráv

Poskytování informací podle zákona

podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Fričova 298, 251 65 Ondřejov
telefon: 323 620 116
e-mail: sekretariat@asu.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:

  * Formulář lze získat v sekretariátu ředitele.
  * Elektronická verze formuláře ke stažení zde  (sazebník za poskytnuté služby)

 Activity Report

Astronomický ústav prezentuje svou činnost a dosažené výsledky v anglické brožuře "Activity Report", kterou publikuje zpravidla jednou za dva roky.

 

 

Ke stažení