Novinky

Akademie věd ČR předala patnácti vědcům titul „doktor věd“, byla mezi nimi i Elena Dzifčáková z Astronomického ústavu AV ČR

Patnáct excelentních vědců převzalo 23. května na slavnostním ceremoniálu v prostorách Knihovna Akademie věd ČR titul „doktor věd“ (ve zkratce DSc.). Tento titul, který se uděluje od roku 2003, náleží mimořádným vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké kvalifikace. Ocenění laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Titul „doktor věd“ představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. 

Doc. RNDr. Elena Dzifčáková, CSc., DSc. je pracovnicí Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR. Svoji disertaci nazvanou „Ne-maxwelovské distribuce elektronů ve sluneční koroně a přechodové oblasti: diagnostika a nerovnovážné efekty“ obhájila před komisí Astronomie a astrofyzika a získala vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.