Novinky

Fotogalerie z předání Prémie Jana Friče za rok 2018

V pondělí 21. ledna 2019 proběhlo v knihovně Astronomického ústavu AV ČR na observatoři v Ondřejově předání Prémie Jana Friče za rok 2018. Prémii Jana Friče uděluje Astronomický ústav AV ČR od roku 2009 svým mladým pracovníkům za mimořádné výsledky, které přispívají k prestiži ústavu v mezinárodním srovnání. Laureátem za rok 2018 se stal Dr. Rhys Taylor, Ph.D., který Prémii obdržel za soubor prací Původ temných extragalaktických oblaků neutrálního vodíku. Při příležitosti předání Prémie Rhys Taylor přednesl laureátskou přednášku "Inert hydrogen clouds in the Virgo cluster: dark galaxies, tidal debris, or something else?