Novinky

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020!

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020 přeje kolektiv Astronomického ústavu Akademie věd na observatoři v Ondřejově a Praze.

Za všechny dobré události končícího roku bych rád zmínil alespoň jednu: udělení medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách našemu kolegovi profesoru Ivanu Hubenému, mimořádně úspěšnému astronomovi, emeritnímu pracovníkovi Arizonské university, spoluautorovi "Teorie hvězdných atmosfér" (Princeton Univ. Press, 944 pp:) a někdejšímu členovi Stelárního oddělení v Ondřejově.

S pozdravem,

Vladimír Karas
ředitel ústavu

--------------------------------------------------------------------

Dear Colleagues and friends of astronomy!

Merry Christmas and Happy New Year 2020 from the team of Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences at the Observatory in Ondřejov and Prague.

For all good events of the ending year I wish to mention just one: the Ernst Mach medal for achievements in physical sciences was awarded to our colleague professor Ivan Hubený, an exceptionally successful astronomer, emeritus researcher at University of Arizona, the co-author of "Theory of Stellar Atmospheres" (Princeton Univ. Press, 944 pp:), and a previous member of the Stellar Department in Ondřejov.

Yours sincerely,

Vladimír Karas
Director of the Institute