Novinky

Světlo – dobrý sluha a zlý pán

Záznam přednášky Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR a Hynka Medřického z České astronomické společnosti - Klášter Broumov 15. 1. 2020.

Světelné znečištění způsobuje, že na obloze toho vidíme stále méně. Ale nejen to. Představuje také riziko zdravotní, bezpečnostní a ekologické. Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo. Střídání světla a tmy je metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci – světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí. Světelný “bonus” ve formě nepřirozeného umělého světla se začíná jevit jako nepřiměřený.

Přednášející: Pavel Suchan je předsedou Odborné skupiny České astronomické společnosti pro tmavou oblohu, pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR a členem mezirezortní skupiny pro světelné znečištění. Bude vyprávět o světelném znečištění – o tom, co to znamená, jak vzniká, jak se projevuje a co s tím. Hynek Medřický je světelný technik se znalostmi o biologickém působení světla, tedy o působení světla na živé organismy včetně člověka. Bude mluvit o naší vlastní světelné hygieně a jak se chovat, abychom světlo využívali ke svému prospěchu a přitom nám zároveň neškodilo.

https://slideslive.com/38923947

Náhled mapy jasu noční oblohy nad ČR.
Náhled mapy jasu noční oblohy nad ČR.