Novinky

Jan Palouš: Z mezihvězdné hmoty ke hvězdokupám (Nušlova cena ČAS, 18. 12. 2015)

Přinášíme záznam z předání Nušlovy ceny za rok 2015, kterou převzal prof. Jan Palouš z Astronomického ústavu AV ČR 18. prosince 2015 v budově Akademie věd na Národní třídě. Cenu předal předseda České astronomické společnosti Dr. Jan Vondrák, laudatio přednesl prof. Michal Křížek. Průvodní slovo měl Dr. Jiří Grygar. Při této příležitosti laureát pronesl přednášku na téma "Z mezihvězdné hmoty ke hvězdokupám".

Abstrakt: Mezihvězdná hmota se gravitačním kolapsem přeměňuje na hvězdy. Počátky tohoto procesu jsou však velmi pomalé, k vysvětlení tvorby hvězd v galaxiích je třeba hledat spouštěcí mechanismy stlačující řídkou mezihvězdnou hmotu: rázové vlny v okolí hmotných hvězd, srážky oblaku mezihvězdné hmoty nebo srážky galaxií samotných. Hvězdy však nevznikají izolovaně, avšak ve hvězdokupách. Dotknu se především hmotných soustav, mladých hvězdokup v blízkých galaxiích a také velmi starých kulových hvězdokup, které jsou součástí Mléčné dráhy.