Novinky

Koronavirus narušil také přípravu vesmírného dalekohledu James Webb Space Telescope (JWST)

Za současných okolností tým společnosti Northtrop Grumman v Kalifornii provádí integrační a testovací práce se sníženým
počtem zaměstnanců. Přesto se podařilo nasadit testovací věž a vykonat pozemní zkoušky rozvinutí zrcadla (viz záznam níže).

Projekt poté přeruší integrační a testovací operace kvůli nedostatku potřebného personálu NASA. Tým JWST bude v příštích několika týdnech přehodnocovat a upravovat harmonogram tak, jak se situace bude dále vyvíjet.

JWST bude při spuštění v roce 2021 světovou špičkou pro vesmírnou vědu. Bude řešit záhady Sluneční soustavy, podívá se na vzdálené světy kolem jiných hvězd a prozkoumá  struktury raného vesmíru daleko za možnostmi současného Hubbleova teleskopu. Na začátku března ještě před zavedením nouzového stavu proběhla v Praze přípravná škola pro astronomy připravující pozorovací návrhy, avšak i tento proces je nyní pozastaven.