Novinky

Georgios Loukes-Gerakopoulos oceněn prémií Lumina quaeruntur

Cílem výzkumu nového týmu Georgiose Loukes-Gerakopoula budou gravitační vlny, někdy označované za nejvíce nepolapitelný jev v astronomii. Zaměří se mimo jiné i na vývoj nových nástrojů pro analýzu gravitačních vln.

Čerstvý držitel prémie Lumina quaeruntur udělované Akademií věd Georgios Loukes-Gerakopoulos o svém výzkumu říká “Je to krásný pocit, když bádáním překračujete svou hloupost a začnete vnímat to, co se vám skrývalo před očima. Ten pocit je unikátní. Zvlášť když se tento proces uskuteční při kolektivní spolupráci”. 

Prémii Lumina quaeruntur získalo pět talentovaných vědců a dvě špičkové vědkyně Akademie věd ČR, kteří díky ní budou moci postavit vlastní týmy. Více o ocenění zde.

 

Georgios Loukes-Gerakopoulos, Ph.D.

Astrofyzika, fyzika gravitačních vln a černých děr a chaos: to je hlavní specializace mladého českého astronoma s řeckými kořeny. Georgios Loukes-Gerakopoulos (nar. 1976 v Ostravě) je absolventem univerzity v Athénách, pracoval také v Jeně a na Univerzitě Karlově. V Astronomickém ústavu Akademie věd působí od roku 2017. Jeho vědecký zájem se postupně přesunul od nelineárních dynamických systémů ke gravitačnímu záření ze systému s extrémním poměrem hmotnosti.  

Gravitační vlny bývají někdy označovány jako nejvíce nepolapitelný jev v astronomii. Přitom právě jejich prostřednictvím lze pozorovat vesmír, učit se o formování hmoty a galaxií a povaze časoprostoru. Sledování vesmíru s pomocí gravitačních vln, nový trend světové astrofyziky a fyziky posledního desetiletí, začal rozvíjet Georgios Loukes-Gerakopoulos i v Astronomickém ústavu AV ČR. Aktivně organizuje mimo jiné zapojení českých vědců do mezinárodního konsorcia LISA (Laser Interferometer Space Antenna). 

Díky prémii Lumina quaeruntur se vědecká skupina Georgiose Loukes-Gerakopoula bude moci soustředit na jedno z klíčových témat konsorcia LISA, jímž je zkoumání gravitačního záření ze systémů s extrémním poměrem hmotností. Záměrem skupiny bude prozkoumat vliv rezonancí a chaosu v těchto systémech na gravitačních vlnách.

Georgios Loukes-Gerakopoulos
Georgios Loukes-Gerakopoulos