Novinky

Prémii Otto Wichterleho obdržela Petra Suková z Oddělení galaxií a planetárních systémů

Čtyřiadvacet výrazných mladých vědeckých talentů letos získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2021. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pražské Lannově vile 29. června 2021, ceny laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Ocenění je určeno perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let. 

Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno profesora Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd.

Uděluje se od roku 2002 a je spojená s finanční odměnou necelých 450 tisíc korun rozložených do tří let.

Jak se chovají částice a plyn, když se z prostředí „běžného“ vesmíru dostanou do blízkosti černých děr? Toto téma provázelo Petru Sukovou (nar. 1985) po celé studium teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Věnovala mu i svou disertační práci, kterou obhájila v roce 2013.

RNDr. Petra Suková, Ph.D.

Po třech letech vědecké stáže v Polské akademii věd ve Varšavě      nastoupila Petra Suková v roce 2016 do Astronomického ústavu AV ČR. I   zde pokračuje ve výzkumu energetických procesů a chaotických jevů   spojených s aktivitou mimo jiné i supermasivních černých děr. Zaměřuje   se na provádění numerických simulací chování plazmatu za extrémních   podmínek v blízkosti horizontu událostí. Využívá také astronomická data   ze satelitů na oběžných drahách, jimiž lze pozorovat objekty mimo optické   pásmo, např. v rentgenovém záření, což v podmínkách na povrchu Země   není možné. V neposlední řadě rovněž vyvíjí metody, jak zkoumat chaos v  pojetí Einsteinovy obecné teorie relativity, kde se časoprostor zakřivuje.

V loňském roce získala Petra Suková Cenu Jana Friče, v roce 2019  obdržela Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za  vynikající výsledky vědecké práce. V roce 2017 zaujal její výzkum porotu Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která ji ocenila Cenou pro mladé výzkumníky.