Novinky

Nové teleskopy SST-1M na hvězdárně v Ondřejově

Velká péče musela být věnována základům, tedy pilíři. Teď z Polska přijely mechanické části dalekohledu a začíná se s montáží prvního. Nedaleko slunečního radioteleskopu tak přibudou dva vědecké přístroje – dalekohledy SST (Small-Sized Telescope) o průměru primárního zrcadla 4,3 metru, jeden z prototypů Small-Sized Teleskop pro budoucí observatoř Cherenk  observatoři Cherenkov Telescope Array (CTA). Jejich vzájemná poloha je přesně dána. A co umí a k čemu se budou používat?

 

 

Energetické elektromagnetické záření, jako rentgenové nebo gama, neprochází atmosférou. Při průchodu gama fotonu atmosférou (stejně jako při průchodu nabité částice s vysokou energií) vzniká sprška sekundárních částic a Čerenkovovo záření. Tyto citlivé dalekohledy s vysokým časovým rozlišením dokáží toto Čerenkovovo záření z atmosférické spršky detekovat. Zdroje gama fotonů a kosmických částic patří k nejenergetičtějším objektům ve vesmíru, jsou to např. pozůstatky po výbuchu supernov.

 

 

Na ondřejovské hvězdárně tak, ve spolupráci s českými partnery projektu SST-1M Fyzikálním ústavem AV ČR, Univerzitou Palackého V Olomouci a Univerzitou Karlovou, otevíráme další obor výzkumu vesmíru.