Novinky

Miroslav Bárta oceněn Akademií věd

Miroslav Bárta, pracovník slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR, získal Prémii Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům.

Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., (* 1973) se zabývá sluneční astrofyzikou, především výzkumem radiového záření Slunce, sluneční plazmou, nestabilitami a vlnami v plazmě a slunečními erupcemi v rádiovém oboru. Magisterský titul získal roku 1996 na Matematicko fyzikální fakultě Karlovy univerzity, titul Ph.D. také na Karlově univerzitě roku 2003 (pod vedením Mariana Karlického).

Slavnostní ceremoniál předávání Prémie Otto Wichterleho proběhl v pondělí 9. června 2008 ve 14 hodin ve vile Lanna v Praze. Diplomy všem 24 oceněným vědcům předali předseda Akademie věd Václav Pačes, místopředsedové AV ČR Jiří Drahoš, Jaroslav Pánek a Pavel Vlasák. 

Prémie Otto Wichterleho jsou určeny perspektivním a talentovaným vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR, nositelům vědeckých hodností (CSc., Dr., DSc., PhD., DrSc.), kteří v kalendářním roce podání návrhu nepřesáhli věkovou hranici 40 let. Letos se udělovaly již posedmé.

Smyslem prémie je ocenit práci těchto mladých badatelů a zároveň prestižní i finanční odměnou za mimořádné vědecké výsledky motivovat k práci ve vědě a výzkumu i další mladé lidi. Návrhy na udělení prémií podávají ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR.

Prémie nese jméno Otto Wichterleho (1913–1998) vynikajícího českého chemika, vynálezce měkkých kontaktních čoček, vědce světového formátu a čestného předsedy Akademie věd ČR.

Toto ocenění v minulosti získali také další pracovníci Astronomického ústavu:

2002 - RNDr. Jiří Borovička, CSc.
2004 - Mgr. Petr Pravec, Ph.D.
2005 - Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D.