Novinky

Mars velikosti Měsíce? Uvedení na pravou míru

Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Jeden se nám opět, jako každé léto, po českém internetu toulá, tentokrát dokonce v provedení PowerPointové prezentace. Nepatří mezi ty poplašné nebo nebezpečné, ale mezi zbytečné či spíše hloupé. Neuškodí Vám, ale pravdy se v něm moc nedočkáte. Jeho původ je v roce 2003 a jak to tak bývá, tehdy byl text ještě smysluplný, protože 27. srpna 2003 se Mars skutečně ocitl po více jak 60 000 letech nejblíže k Zemi. Od té doby si tento řetězový e-mail žije svým životem a postupné zkomolení textu spojené se špatným překladem z angličtiny z něj udělalo legrační letní zpestření, pro někoho však i dezinformaci. Pokud se připravíte na pozorování a jak také vybízí, vezmete i své děti a vnoučata, dožijí se zklamání, že žádný zvláštní úkaz nenastal. Text i jeho vyjadřování by měly být samy o sobě varováním pro čtenáře, ale přeci jen a pro jistotu Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. k tomuto textu uvádí informace na pravou míru.

Nejprve původní zpráva: Originální znění hoaxu upraveného pro rok 2008 (otiskujeme i s pravopisnými chybami): Mars. Nebo také červená planeta, chystá pro nás úchvatnou podívanou! Proto nezapomeň v průběhu srpna sledovat noční oblohu, ale zvláště 27. srpna. V tomto měsíci Země Mars budou tak blízko sebe, že se v celé historii lidstva ještě na takovou vzdálenost nepřiblížili. Ještě blíž bude Mars v r. 2287! Tohle všechno zaviní přitažlivost Jupitera. Hvězdáři tvrdí, že se k Zemi takto Mars nepřiblížil za posledních 5000 let. 27. Srpna však bude vzdálenost mezi Zemí a Marsem nejmenší, a to 34,649,589 míl. V tu noc bude na obloze Mars nejjasněji vidět a bude největší. Při pozorování volným okem se bude zdát tak velký, jako Měsíc v úplňku! Tím pádem se stane identifikovatelnou planetou na noční obloze. Od začátku srpna se bude objevovat na východní obloze ve 22 hod. a ve 3 hod. ráno dosáhne azimutu. Kolem 27. srpna bude pozorovatelný už po západu Slunce až do 24.30. Proto máš jedinečnou možnost pozorovat jev, který se stane poprvé v historii lidstva. Tak nezapomeň v průběhu srpna pozorovat, jak červená planeta narůstá. Poděl se o tento zážitek se svými dětmi, vnuky…protože ani jediný člověk v současnosti tento jev ještě neměl možnost pozorovat!

A zde je komentovaný text: Mars. Nebo také červená planeta, chystá pro nás úchvatnou podívanou! Ano, přibližně jednou za dva roky je v tzv. opozici, tedy nejblíže k Zemi a tehdy je na obloze jasnější a v dalekohledu lépe pozorovatelný, protože jeho úhlový rozměr je díky menší vzdálenosti větší. Nejbližší opozice Marsu nastane 29. ledna 2010. Proto nezapomeň v průběhu srpna sledovat noční oblohu, Ano, srpnová obloha nabídne 12. srpna maximum nejznámějšího meteorického roje roku Perseid s frekvencí asi 60 meteorů za hodinu a také částečné zatmění Měsíce v noci ze 16. na 17. srpna. To opravdu stojí za sledování, s Marsem to však nemá nic společného. ale zvláště 27. srpna. V tomto měsíci Země Mars budou tak blízko sebe, že se v celé historii lidstva ještě na takovou vzdálenost nepřiblížili. To bohužel nebude možné. V současné době se Mars od Země naopak neustále vzdaluje, a to od okamžiku poslední opozice Marsu 24. 12. 2007. Nejvíc se od Země vzdálí na na konci října 2008, kdy bude 374 milionů km od Země. Od té doby se začne k Zemi opět přibližovat. Ale příští opozice Marsu nastane až 29. ledna 2010. Ještě blíž bude Mars v r. 2287! Ano, rekordní přiblížení Marsu k Zemi skutečně nastane 28. 8. 2287, ale vzdálenost mezi Zemí a Marsem bude stále obrovských (i když rekordních) 56 milionů km. Mars bude i tak asi desettisíckrát slabší než Měsíc v úplňku a úhlově bude na obloze sedmdesátkrát menší než Měsíc. Nikdy proto nemůže Mars lidem připadat jako druhý Měsíc na pozemské obloze. Tohle všechno zaviní přitažlivost Jupitera. Přitažlivá síla největší planety Sluneční soustavy je vskutku velká, např. komety díky ní mohou skončit svoji existenci v Jupiteru, ale takovou moc popisovanou v hoaxu nemá, na to prostě nestačí. Hvězdáři tvrdí, že se k Zemi takto Mars nepřiblížil za posledních 5000 let. Tvrdit to nelze, není to pravda. 27. Srpna však bude vzdálenost mezi Zemí a Marsem nejmenší, a to 34,649,589 míl. Ani se tu nezmiňuje jakých mil. V každém případě bude Mars v tu dobu od Země vzdálen 358 milionů km. V tu noc bude na obloze Mars nejjasněji vidět a bude největší. Při pozorování volným okem se bude zdát tak velký, jako Měsíc v úplňku! Úhlově bude v tu dobu na obloze asi pětsetkrát menší než Měsíc. Ovšem na denní obloze, na noční nebude pozorovatelný vůbec! Tím pádem se stane identifikovatelnou planetou na noční obloze. Od začátku srpna se bude objevovat na východní obloze ve 22 hod. a ve 3 hod. ráno dosáhne azimutu. Kolem 27. srpna bude pozorovatelný už po západu Slunce až do 24.30. Mars nebude na noční obloze v srpnu viditelný vůbec. V srpnu vychází krátce po 9. hodině a zapadá před 21. hodinou, tedy asi hodinu po západu Slunce, a tak zhruba v době konce soumraku bude zapadat pod obzor. Proto máš jedinečnou možnost pozorovat jev, který se stane poprvé v historii lidstva. Tak nezapomeň v průběhu srpna pozorovat, jak červená planeta narůstá. Nic takového se nestane. Poděl se o tento zážitek se svými dětmi, vnuky…protože ani jediný člověk v současnosti tento jev ještě neměl možnost pozorovat! To je pravda, neměl. A nebude mít, protože to je nemožné. Kdo neví, čemu má vlastně věřit, nechť si počká na 27. srpna 2008, snad bude jasno. Více na www.astro.cz a také v níže uvedených odkazech. Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Další odkazy: Tiskové prohlášení České astronomické společnosti č. 49 "Velká opozice Marsu v roce 2003"
Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. č. 105 "Vánoční nebe ovládá planeta Mars

Web Západočeské univerzity o Sluneční soustavě http://planety.astro.cz/